brev ekonomi franska illustration kaféer kvinnor landsbygd nyår sällskapsliv spårvagnar studier (studieinnehåll) värdshus

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 2 januari 1874, 4 sidor. Illustration "Madame Matthei" på sid 3.

[...] Under det jag önskade Eder helsa, glädje trefnad, bad jag sjelf om flit och energi, för att engång kunna komma någon hvart på den svåra bana jag valt. – Tidigt på nyårsmorgonen gick jag ned, och sedan jag gjort undan kyssarna med hr och Fru Baptiste (korskyssar på kinderna, precis som hos Ryssarne under påsk) slukade jag Mammas och Axel A. bref samt tidningarna. Härefter klädde jag mig i frack, köpte ett par handskar. Styrde först till Beaufaux (icke hemma) der jag lemnade kort, de Keyser (do do), Van Loon, der jag blef tvungen stanna ¾ timme för att dricka vin och prata med gubben och sedan tillsammans med Scr. och S. åkte jag med ”tramway” ut till Boulevard Leopold till Matthæis, min första egentliga familjebekantskap, då jag ej kan räkna Van Loon, hvars fru jag talat högst tre ord med. – De tycktes vara mycket nöjda med att vi kommit både gumman modren och systrarna, af hvilka, som sagdt, den yngre är en nätt och blyg blondin om 17 år. – Madame M. sade sig ha medlidande med alla unga menniskor som under dessa helgtider voro borta från hemmet, hon hade nog kännt hvad skiljsmessa är när hennes son i tre år var i polyteknikum i Hannover och hon i Dresden. – Familjen ehuru tysk, talar nästan endast franska, emedan Me M. sjelf är hemma från Mons i Belgien. – Fadren som är död sen 4 år egde stenkolsgrufvor i trakten af denna stad, och som jag tror, har familjen ännu del i dessa affärer. Åtminstone är Ms onkel egare af de största stenkolsbrott i trakten, enligt hvad Valloner försäkrat mig. [...]

Innehåll

 • Ett gott och lyckligt år önskar Edelfelt; brev från Alexandra Edelfelt lyser upp tillvaron; han har också fått brev från Axel Antell; julfirandet kan de läsa om i Edelfelts brev till Morbror Gustaf Brandt.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell Gustaf Brandt
 • Edelfelt har fått växeln, men behöver den inte ännu.

 • Nyårsaftonen var ganska stillsam; tillsammans med Karel Scriba och Schultz åt han "kvällsvard" på Rose d’Or, och gick sedan till Café du Nord; vid tolvslaget fick de enligt fransk sed kyssa Madame Rousseau, två tjocka franska herrar, officeren (den blivande mågen) och de två vackra döttrarna Rousseau; "slagbultarna", Madame Rousseaus söner, var inte på plats.

  Hôtel Rose d'Or Café du Nord Karel Scriba Schultz Rousseau Rousseau Rousseau
 • Madame Rousseau flyttar till Bryssel för att inrätta ett kafé med rum för resande.

  Bryssel Rousseau
 • Edelfelt bad för egen del inför det kommande året om flit och energi att komma någon vart på den svåra bana han valt; på nyårsmorgonen önskade han gott nytt år åt hotellägarna herr och fru Baptiste, "slukade" Alexandra Edelfelts och Axel Antells brev, samt gjorde visiter till Polydore Beaufaux, Nicaise de Keyser och Joseph Van Loon.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell Baptiste Baptiste Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser Joseph van Loon
 • Med Karel Scriba och Schultz åkte Edelfelt "tramway" [spårvagn] ut till Frédéric Matthæis familj; det är Edelfelts första egentliga familjebekantskap, van Loons fru har han talat högst tre ord med; den yngre av de två systrarna är en nätt och blyg blondin på 17 år; Madame Matthæi kände medlidande med alla unga som var borta från hemmet under helgtiderna; hon kom ihåg när Frédéric Matthæi studerade i Hannover och hon bodde i Dresden; modern kommer från Mons i Belgien och familjen talar franska, fastän den är tysk; fadern är död sedan 4 år och ägde stenkolsgruvor i trakten.

  Belgien Dresden Hannover Mons Karel Scriba Schultz Matthæi Frédéric Matthæi Matthæi Matthæi van Loon
 • Edelfelt åt middag med Karel Scriba, Schultz och Heinrich Fischer på Rose d'or; Frédéric Matthæi anslöt sig till dem för att ta en spatsertur utåt landsbygden; det började smådugga så de gick omkring i staden i stället.

  Hôtel Rose d'Or Karel Scriba Schultz Frédéric Matthæi Heinrich Fischer
 • Edelfelt målar tors, men den blir inte bra; han begriper inte hur han skall klara sig i anatomin i concoursen [tävlingen].

 • Edelfelt måste avsluta brevet så det hinner med eftermiddagståget till Cöln; han ber Alexandra Edelfelt framföra nyårshälsningar till kamraterna, systrarna, Tajta (Fredrika Snygg) och Tante Gadd.

  Köln Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Axel Antell Emil Cedercreutz Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Julian Serlachius Fredrika Snygg