bildkonstläroinrättningar brev depression ekonomi facklitteratur franska konst melankoli musik sjukdomar skönlitteratur språk studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet tyska utställningar

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 20 januari 1874, 6 sidor.

[...] Trots alla dessa tvifvel och sorgsna tankar som dagligen uppenbarar sig för mig på konstens svåra bana, känner jag dock huru jag med min hela själ älskar denna samma konst, som nu synes mig så svår. Jag känner huru mitt hjerta slår fortare då jag står framför ett mästerverk och då ropar alltid djerfheten, hoppet, vikingasinnet, eller hvad man vill kalla denna alltid glada förföriska, ungdomens bundsförvandt i mina öron: också du är målare, också du kan, med Guds hjelp, skapa dig ett namn. – ”Fånigheter” säger förståndet, ”omöjligt” skränar erfarenheten, och mitt arma jag lämnas såsom stridsplatsen för dessa fiendtliga känslor och tankar, och slutet blir, att jag åter, bedröfvad för stunden, men dock snart full af hopp, sätter mig vid mitt staffli, och åter börjar måla denna rysliga smörja, som jag sjelf lider af att se uppå, emedan det ej är så, som jag ville hafva det. [...]

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev; han ville genast svara, men hade inte tid.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har också fått brev från Lulle (Julian) Serlachius; han är glad över att denne lyckligt "undanstökat" sin examen hos Zacharias Topelius.

  Julian Serlachius Zacharias Topelius
 • På konstakademien håller de på att måla en italiensk kvinna med barn i nationalkostym.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Edelfelt har haft ett anfall av vemod och hopplöshet, som brukar slå in då målningen inte lyckas; bland målarna har han i detta fall många olycksbröder; Jozef Van Rysel och Sidney Adams har även sina stunder av nedslagenhet; Edelfelt har varit hos Sidney Adams och ritat av dennes ypperliga anatomiska teckningar.

  Sidney Adams Jozef Van Rijssen
 • Hur skall Edelfelt få tid att måla något för den "olycksaliga utställningen derhemma"? Kanske kan han ställa ut den tors han kommer att måla för tävlingen [concoursen] om den blir bra, och / eller de bäst lyckade kompositionerna i svartkrita, men det "slår inte an" på konstdomarna där hemma; de förstår inte att man behöver tid för att lära sig.

 • Edelfelt hinner inte måla tavlor vid sidan av konststudierna.

 • Concouren [tävlingen] lär i år hålla på ända in i april; under det en månad långa lovet som följer skall han förhopningsvis måla "allt vad tygena håller"i Paris.

  Paris
 • Jules Dubois och Karel Scriba menar att Edelfelt borde delta i tävlingen i historia och figurmåleri hemma nästa jul, så att folk inte kan säga att han varit lat.

  Karel Scriba Jules Dubois
 • Trots tvivel och sorgsna tankar känner Edelfelt samtidigt hur han älskar denna konst.

 • Edelfelt gick slutligen inte till Sidney Adams som han tänkt; han har haft kvällen ledig, ätit supé i sällskap med Karel Scriba; allt är stilla med undantag för det "odrägliga" klockspelet i tornet på katedralen.

  Vårfrukatedralen i Antwerpen Karel Scriba Sidney Adams
 • Karel Scriba hade fått för sig att han hade lungsot; läkaren konstaterade att han inte hade tecken till bröståkomma.

  Karel Scriba
 • Schultz har tagit helpension hos en fransktalande familj.

  Schultz
 • Edelfelt talar ofta mera tyska än franska dessa dagar.

 • Man lär med förnuftig hushållning kunna leva lika billigt i Paris som i Antwerpen.

  Paris
 • Karel Scriba uppmanar Edelfelt att bli elev hos Tysklands stora historiemålare Carl von Piloty i München; det vore inte så dumt, men lär vara svårt; han har läst i tidningen att Hjalmar Munsterhjelm är i München; hos Léon Bonnat eller Jean-Léon Gérome i Paris kan man bli elev när som helst för 10 francs i månaden och med rekommendation, vilken han skulle få av Adolf von Becker; Edelfelt är åtminstone säker på att han inte bara vill måla salongstycken utan känsla, reflexion eller geni; han vill komma till någon sådan konstnär som högt uppskattar konsten.

  Paris Tyskland München Adolf von Becker Jean-Léon Gérôme Hjalmar Munsterhjelm Karel Scriba Carl von Piloty Léon Bonnat
 • Edelfelt har läst Lorentz Dietrichsons bok.

  Lorentz Dietrichson
 • Breven från Alexandra Edelfelt, Axel Antell och Lulle (Julian) Serlachius får honom att drömma sig in i livet därhemma; en kväll gick han med studentmössa fram och tillbaka i rummet och sjöng ”Vi äro andens fria folk”.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell Julian Serlachius
 • Tante Adèle Gadds bror, apotekaren Ernst Salingre är död, likaså "gumman" Charlotta Söderhjelm; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa tante Gadd.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd Charlotta Ulrika Söderhjelm Ernst Johan Vilhelm Salingre
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt be Lulle (Julian) Serlachius och Mille (Emil) Cedercreutz om förlåtelse för att han inte har skrivit, och hälsa Leonard Serlachius och Axel Antell.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell Emil Cedercreutz Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • Det borde göra Anni Edelfelt gott att ta fiskleverolja; han hälsar henne, Ellen och Butti (Berta) och tackar för Buttis illustrerade saga, som intresserade honom lika mycket som en fabel av Lafontaine med illustrationer av Gustave Doré; han ber Alexandra Edelfelt om förlåtelse för det "sammelsurium jag denna gång låter passera under namn af bref".

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Gustave Doré Jean de La Fontaine
 • Om priset på stenkol.