beställningar bildkonstläroinrättningar brev danstillställningar frimärken karnevaler katoliker kläder konst konstnärer maskerader museer protestanter studier (studieinnehåll) turkar utställningar

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 27 januari 1874, 10 sidor.

[...] Men när när skall den olycksaliga Calle Holmska flickan skåda ljuset. Det frågtes blott, det gafs ej svar. Kommer jag i början af April till Paris så räcker det i allra bästa fall blott tre veckor att måla den, transport etc. 2 veckor, och då är expositionstiden nästan förliden hos oss. Hvad tänker Mamma om min fundering att utföra några kompositioner i krita och utställa dem? Svara mig derpå, så är mamma rigtigt snäll, tala om hvad folk hoppas och tror att jag skall göra, o.s.v. så att jag må kunna rätta mig därefter. Jag vill icke att någon skall säga: Se, Edelfelt har rest ut med statens pengar, för att roa sig och se sig omkring i utlandet, och ingenting åstadkommer han. Bed dem framvisa en enda konstnär, undantagande fruntimmer och fuskare, som inte behöft lära sig något innan de kunnat framalstra något. Något dåligt skulle jag ej vilja skicka hem. Hvad jag ofta skulle vilja tala med Mamma i sådana saker. [...]

Innehåll

 • Edelfelt svarar på Alexandra Edelfelts brev i flygande fläng så att han hinner sända det samma eftermiddag.

  Alexandra Edelfelt
 • Concoursen [tävlingen] uppslukar all tid; Edelfelt har erbjudits att arbeta tillsammans med Sidney Adams på kvällarna, och kan således studera anatomi, som han är svag i; det är lättare att få medalj om man är flamländare, då herrar professorer lär vara mer än partiska för sina landsmän.

  Sidney Adams
 • Robert Arthur och Robert Stephenson reser följande dag till Paris för att stanna.

  Paris Robert Arthur Robert Stephenson
 • Polydore Beaufaux har sagt till Robert Arthur att Edelfelt och Sidney Adams är bland de utlänningar som gjort snabba framsteg i teckning; enligt Beaufaux hade Edelfelt i början ett "fruntimmeraktigt" sätt att teckna, men börjar nu bli mera förtrogen med Antwerperskolan och tecknar "manligare" än förut.

  Antwerpen Polydore Beaufaux Sidney Adams Robert Arthur
 • Med målningen går det däremot trögt; Edelfelt är helt nedslagen då han ser alster av Charles Verlat, det verkar omöjligt att komma så långt; Verlats ”Jungfru Maria med apostlarna” är storartat skön; Verlats jungfru har en profetisk blick och liknar inte Paul Peter Rubens eller Bartolomé Murillos sinnliga, sköna kvinnor; i färgsättningen ser man att Verlat har haft Titian som förebild; man bör studera de gamla mästarna så att man lockar fram deras uppfattning och storslagna sätt, och inte som Antoine Wiertz kopiera och måla precis som Rubens, med alla dennes fel och förtjänster; i Musée des academiciens finns en målning av Nicaise de Keyser; den förlorar på att stå i samma rum som Verlat; där finns också ett självporträtt av J.A.D. Ingres.

  Musée des Académiciens Peter Paul Rubens Tizian Nicaise de Keyser Antoine Wiertz Charles Verlat Bartolomé Murillo J. A. D. Ingres Maria
 • På Musée des Académiciens finns också målningar av andra berömda hedersmedlemmar av Antwerperakademin, som Peter von Cornelius, Friedrich Overbeck, Alexandre Calame och Tony Robert Fleury; Overbecks ”Kristi himmelsfärd” föreföll Edelfelt usel; de äldre tyska mästarna som Overbeck, Cornelius, Moritz von Schwindt, Wilhelm von Kaulbach verkar inte ha färgerna klara för sig; Nicaise de Keysers målningar är kanske för vackra och blir lätt karaktärslösa; Charles Verlat pressar fram det karaktäristiska på ett snillerikt sätt.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Musée des Académiciens Wilhelm von Kaulbach Nicaise de Keyser Charles Verlat Tony Robert-Fleury Peter von Cornelius Friedrich Overbeck Alexandre Calame Moritz von Schwind
 • Nicaise de Keyser har hållit en bra föreläsning; Edelfelt uppskattar att de Keyser ser de vackraste sidorna hos konstnärerna, till skillnad från professorn i estetik Jean Rousseau som på ett hjärtlöst och nedrigt sätt går åt allt, förutom Rembrandt, Peter Paul Rubens och Hans Holbein; Paul de la Roche är de Keysers favorit.

  Rembrandt Peter Paul Rubens Nicaise de Keyser Jean Rousseau Paul Delaroche Hans Holbein
 • Edelfelt skulle vilja höra Alexandra Edelfelts omdöme om Charles Verlats Madonna.

  Alexandra Edelfelt Charles Verlat Maria
 • Förra lördagens maskerad var den gladaste afton Edelfelt haft i Antwerpen; Frédéric Matthæi lockade Edelfelt att klä ut sig till "fruntimmer"; kostymen förverkligades med hjälp av Matthæis systrar och tant; Karel Scriba uppmanade Edelfelt att ta emot den peruk Matthæi hyrt åt honom, eftersom Matthæi hade gott om pengar, som han bl.a. lagt ut på en maskeradkostym åt Jozef Van Rysel; Scriba var utklädd till rövarhövding och "lilla" Léon de Pape till lakej; Sidney Adams var spanjor, liksom "incroyable" [otroliga] Dubois från antikklassen, Dewey Bates "negrinna", Robert Arthur neger; de la Montagne, Émile Claus och Eugène Joors var harlekiner; Robert Stephenson kom i bolero, han har tidigare studerat teologi i Cambridge.

  Antwerpen Cambridge Karel Scriba Matthæi Frédéric Matthæi Sidney Adams Dubois Léon de Pape Robert Arthur Émile Claus Dewey Bates Jozef Van Rijssen Robert Stephenson de la Montagne Eugène Joors Matthæi
 • Alexandra Edelfelt skriver att Operamaskeraden där hemma var stel; nordbor och protestanter är inte lika vana som katolikerna som varje år i karnevaltider praktiserar "travesteringar" och dylika nöjen; Edelfelt beundrade Peeters som "sans gène" [ogenerat] utan mask eller smink förträffligt spelade en turkisk pascha.

  Alexandra Edelfelt François [?] Peeters
 • Edelfelt borde måla åt Calle Holm, men har ont om tid; eventuellt hinner han göra det i Paris i april.

  Paris Carl Holm
 • Edelfelt frågar Alexandra Edelfelt vad folk väntar sig av honom på utställningen hemma; han vill inte att de skall säga att ”Edelfelt har rest ut med statens pengar, för att roa sig och se sig om i utlandet, och ingenting åstadkommer han”; det tar tid att lära sig.

  Alexandra Edelfelt
 • Jules Dubois ställer på hösten ut sina bästa studiehuvuden i Namur.

  Namur Jules Dubois
 • Edelfelt hälsar till Alexandra Edelfelt och syskonen, Tante Adèle Gadd och Tajta (Fredrika Snygg); Lulle (Julian) Serlachius brev har han ännu inte sänt eftersom han vill skicka det på samma gång som brevet till Karl Laurell.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd Julian Serlachius Fredrika Snygg Karl Alexander Laurell
 • Edelfelt tackar för deras bråk [besvär] med postmärkena [frimärken], *som helt visst kommer att glädja hans unga bekantskap [Léon de Papes yngre bror].

  J. de Pape
 • *Obs. Ber om förlåtelse för det slarviga brevet och de två fula plumparna.

 • *Obs. Hälsning till Axel Antell.

  Axel Antell