borgerlighet brev dagstidningar ekonomi förnuft franska känslor kläder konst konstnärer kvinnor musik porträttmåleri sånger sjukdom (tillstånd) språk studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet visor

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen de 2 februari 1874, 6 sidor.

[...] I dag, sista dagen före konkursen ha vi haft lof, och dock har jag haft så mycket att göra, att jag först nu, kl. 11 på aftonen får tid att besvara mammas kära bref. Primo har jag ritat ett helt skelett hos Adams från 9–3, secundo hopsmetat en komposition med 10 figurer och motiv från Neros förföljelse mot de Christna, tertio läst perspektiv och quarto sprungit genom halfva Antwerpen för att skaffa mig ett ritbräde för konkursen i perspektiv. Mammas bref verkade ofantligt uppmuntrande på mig, som under den sista tiden verkligen gått och hängt läpp öfver mina klena framsteg i måleri. Igår talade jag med Claus och Adams, och bad dem upprigtigt säga mig mina fel vid målningen och sättet att afhjelpa dem. De menade båda att jag bråkar förmycket med att söka skilda toner och nyanser, och att jag borde måla djerfvare, och enklare, och sålunda få mera harmoni i mina saker. Adams menade att smutsigheten i mina ljuspartier kommer af att jag använder alldeles för små penslar, och roddar hela färgskalan på en punkt der han ej såge mera än en färgton. Båda menade dock att de senaste studierna jag målat här vore ofantligt mycket bättre än det jag målat derhemma med undantag af Tajtas porträtt som de anse passabelt, då deremot t.ex. juden anses hård och oartistisk i allra högsta grad. [...]

Innehåll

 • Edelfelt har haft så mycket att göra före concoursen [tävlingen] att han först kl. 11 på kvällen hinner skriva till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Sista dagen före konkursen [tävlingen] har han primo [för det första] ritat ett skelett hos Sidney Adams; secundo [för det andra] "hopsmetat" en komposition om Neros förföljelser av de kristna; tertio [för det tredje] läst perspektiv; quarto [för det fjärde] sprungit genom halva Antwerpen för att skaffa sig ett ritbräde.

  Antwerpen Sidney Adams Nero
 • Alexandra Edelfelts brev uppmuntrade Edelfelt, som "hängt läpp" över de klena framstegen i måleri; han har frågat Sidney Adams och Émile Claus om råd; de menade att han satte för stor möda på att söka skilda toner och nyanser, i stället borde han måla djärvare och enklare; av de tavlor han målat hemma anses Tajtas (Fredrika Snyggs) porträtt bra, medan juden är hård och oartistisk.

  Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Sidney Adams Émile Claus
 • Nästan alla kvällar har Edelfelt arbetat med anatomi och kostymlära hos Sidney Adams, som i det förra ämnet har varit hans lärare; Polydore Beaufax menar att Adams kommer att bli europeiskt ryktbar en dag, "Qui vivra verra!" [Den som lever får se!]; Adams tävlar om guldmedaljen med Peeters och Émile Claus; om Adams får priset kommer hans vackra syster med resten av familjen och närvarar vid utdelningen på konstakademiens årsdag.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Polydore Beaufaux François [?] Peeters Sidney Adams Émile Claus Adams Adams Adams
 • När Edelfelt och Sidney Adams tar paus spelar Adams; denne har nu lärts sig ”Längtan” ur Fredmans epistlar, samt ”Se på de sjömansgossar så raska som de gå” m.fl. visor, som Edelfelt sjungit för honom.

  Sidney Adams Johan Fredrik Fredman
 • Konst och musik har många beröringspunkter; det är känslan som talar i dem båda och inte förnuftet.

 • Målaren står högt i kurs i Antwerpen, till skillnad från därhemma; möjligen är det tack vare Peter Paul Rubens; Edelfelt kan inte se varför en artist med anlag och arbetskraft inte skulle vara värdig samma aktning som vilken annan "kälkborgare" som helst.

  Antwerpen Peter Paul Rubens
 • I Belgien, Tyskland och Frankrike finns det även hederligt folk som tänker raka motsatsen mot det som hederligt folk tänker därhemma; även Finland skall väl i något skede växa ur "den naiva oskuldsperiod" då man kunnat kalla Robert Wilhelm Ekman Finlands Titian och Erik Johan Löfgren Finlands Rafael, vilket det enligt Walter Runeberg har stått i Åbo Underrättelser; Edelfelt tänker också på Emil Nervanders "dumma" yttrande om att kunskap hindrar en målares inspiration; stackars Peter Paul Rubens, Michelangelo och Rafael i så fall.

  Frankrike Finland Tyskland Belgien Erik Johan Löfgren Michelangelo Rafael Peter Paul Rubens Walter Runeberg Tizian Robert Wilhelm Ekman Emil Nervander
 • Sidney Adams och Émile Claus är äregiriga; Edelfelt ville gärna ha som måtto ”Aut Caesar aut nihil” [Antingen Ceasar eller ingenting].

  Sidney Adams Émile Claus
 • Följande dag "geht's los" [bär det av] med concoursen [tävlingen] i perspektiv; Edelfelt funderar på att stå över tävlingarna i historia och estetik, i och med att de skulle medföra mycket besvär och ingen nytta; främst är det franskan som avhåller honom från att delta; konstakademiens stipender går bara till belgare och han strävar inte efter guldmedaljen, så han är inte förbunden att delta i alla tävlingens delmoment; flera utlänningar, med undantag för Sidney Adams som tävlar om priset, tänker "kraba" [skolka] från vissa ämnen; vad anser Alexandra Edelfelt?

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt Sidney Adams
 • Tante Adèle Gadd är sjuk; Edelfelt räknar med att Alexandra Edelfelt framför hans hälsningar.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd
 • Edelfelt har skrivit till Adolf von Becker och Berndt Lindholm; han är glad att Bernhard Reinhold glatt sig åt brevet.

  Adolf von Becker Berndt Lindholm Bernhard Reinhold
 • Edelfelt har äntligen skrivit till Lulle (Julian) Serlachius och Karl Alexander Laurell.

  Julian Serlachius Karl Alexander Laurell
 • Axel Antell har skickat Vikingen, med några hälsningsrader i marginalen om sin familjs resa; det verkar som om herrskapet Antell reser direkt till Paris från Cöln, och passerar således inte Brüssel; i stället hoppas han träffa dem i Paris när han kommer bort från Antwerpen.

  Paris Köln Antwerpen Bryssel Axel Antell Samuel Antell
 • Alexandra Edelfelt är säkert intresserad av Concoursens [tävlingens] schema; perspektiv 3–11 februari, historia den 13 och kostymlära den 19 (däremellan infaller karnevalen 3 dagar), expression [uttryck] den 21, estetik den 24, anatomi (myologi den 26, skelett den 28), komposition den 3 mars, målning och teckning görs på grund av det stora elevantalet i två grupper 5–16 mars och 17–27 mars; de sex bästa i varje delmoment får ett hedersomnämnande.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa systrarna, vänner och bekanta.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt får följande dag tillbaka den ljusa paletån från tvätten; det kostar honom 4 franc, men Madame Baptiste säger att den ser ut som ny; hans stövlar har slitits ut av de våta gatorna så han behöver köpa nya; Léon de Pape har redan slitit ut två par sedan hösten.

  Baptiste Léon de Pape