arkitektur bildkonstläroinrättningar studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet tjänstefolk vaktmästare

Beskrivning

Fortsättning på Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från 2 februari. Skrivet under de tidiga timmarna i Antwerpen den 3 februari 1874, 2 sidor.

[...] Concoursen är nu börjad. Från 9 till 12 hafva vi hållit på med perspektiv, och komma att fortsätta så i 8 dagar. Vi ha en lätt, men besvärlig uppgift d.v.s. att göra upp ritningen till ett tak, så måladt att det ser högre ut än det i verkligheten är. – Arkitektonisk noggrannhet måste iakttagas, alla delaljer till ung. 3 pelare, sedda i forkortning uppmätas o.s.v. – Åh hvad det är tråkigt! Af de 30 elever, som höra till naturklassen, deltaga ungefar 18 i denna konkurs. Jag och Adams de enda utländingarne. Hvad jag är lycklig öfver att ej ha valt arkitekturen, ty redan helt litet af detta noggranna, geometriska uppmätande, cirklande och streckande gör mig helt vemodig. [...]

Innehåll

  • Concoursen [tävlingen] har börjat med perspektiv; arkitektonisk noggrannhet måste iakttas och Edelfelt tycker det är tråkigt; han och Sidney Adams är de enda av utlänningarna som deltar i detta delmoment; Edelfelt lutar allt mer mot att inte delta i deltävlingen i historia och estetik; han hoppas Alexandra Edelfelt förstår att ett sådant beslut inte skulle bero på lättja.

    Alexandra Edelfelt Sidney Adams
  • Robert Arthur, Robert Stephenson, Lauterbach, Hinderikus Boss och John Whiting har rest bort före concoursen [tävlingen]; Edelfelt skulle också ha rest om han inte velat kunna återvända till konstakademien under sommaren och stannar därför kvar; han vill som morbror Gustaf Brandt säger ha "reträtten öppen".

    Kungliga konstakademien i Antwerpen Gustaf Brandt Robert Arthur Hinderikus Boss Robert Stephenson Lauterbach John Whiting
  • Edelfelt tyckte att ceremonierna som föregick tävlingen var löjliga; surveillanterna [övervakarna/vaktmästarna] och portvakterna hade tillfälle att visa all "sin ståt och höga värdighet"; Edelfelt hamnade i gräl med den övermodige portvakten som frågade om Edelfelt trodde att han var dennes tjänstefolk; "Oui, svarade jag, partout où je suis allé, les concierges ne sont que des veritables domestiques" [Ja, överallt där jag har varit är portvakterna inget annat än tjänstefolk]; alla menade att Edelfelt borde klaga hos Nicaise De Keyser.

    Nicaise de Keyser