bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar depression fastlagen författare franska goter Gud hunner illustration judar karnevaler konst konstnärer korrespondenter kvinnor kyrkor melankoli pastell polacker romerska medborgare sjukdomar språk tävlingar i yrkesskicklighet väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 9 februari 1874, 8 sidor. Illustration "Verlats madonna" på sid 3.

[...] Vädret tyckes vara uselt der som här. – Lyckligtvis är det dock i år sällan kallt här. Idag har för första gången under vintern snö fallit på morgonen, och ligger ännu 2 finger högt, kl 4 på e.m. – Också har ungdomen i akademin begagnat sig af tillfället att anställa ett storartadt snöbollskrig i akademins trädgård. Jag har också på akta fosterländsk vis fått några marker snö i nacken, i öron ögon och alla lemmar och min paletå kännes ännu helt blöt. – Concoursen i perspektiv pågår annu. – Konstruktionsritningen har jag fått färdig med svett och möda, cirklande, mätande och skrapande, och jag håller nu på med pastellritningen. Ack om Mamma visste huru dödande tråkigt det är. De Pape, Boudry och jag gingo in med en anhållan om att få måla perspektivteckningen i aquarell, som vi voro vana vid, och icke i pastell, enär ingen af oss någonsin förut tagit en färgkrita i han. Detta afslogs, och vi få nu bråka med det odrägligaste af allt odrägligt. [...]

Innehåll

 • Alexandra Edelfelts och Edelfelts vackra vana att besvara varandras brev så fort som möjligt har gjort att Mammas brev kommer tidigare och tidigare.

  Alexandra Edelfelt
 • Tante Adèle Gadds ögon- och ansiktssjukdom fortsätter; Edelfelt hoppas liksom Alexandra Edelfelt att den skall gå över.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd
 • Edelfelt har fått brev från morbror Gustaf Brandt och Lulle (Julian) Serlachius, så han är "au courant" [uppdaterad] om vad som sker därhemma.

  Finland Gustaf Brandt Julian Serlachius
 • I dag har för första gången fallit snö denna vinter; ungdomarna på konstakademien tog tillfället i akt och ställde till snöbollskrig.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Concoursen [tävlingen] i perspektiv pågår ännu; Edelfelt håller på med pastellritningen; han, Léon De Pape och Aloïs Boudry anhöll om att få måla perspektivteckningen i akvarell, som de var vana med, men fick avslag.

  Léon de Pape Aloïs Boudry
 • Edelfelt har talat med professor Goemaere om omöjligheten att skriva tävlingsuppgifterna i historia på franska; professorn menade att han kunde "kraba", hoppa över, detta delmoment såtillvida han inte hoppades på det högsta priset, prix d'excellance.

  Goemaere
 • I stället för tävlingsmomentet i historia har Edelfelt tänkt måla skisser efter Peter Paul Rubens och Anthonis Van Dyck på konstmuseet tillsammans med Jules Dubois; han tycker det är synd att man inte får kopiera tavlor i Musée des Academiciens, eftersom han skulle vilja måla av Charles Verlats tavla med Madonnan och evangelisterna; Nicaise De Keyser förefaller klen i jämförelse.

  Museum voor Schone Kunsten Musée des Académiciens Peter Paul Rubens Anthonis van Dyck Nicaise de Keyser Charles Verlat Maria Jules Dubois
 • Anfallen av melankoli är borta efter att Jules Dubois intalat Edelfelt mod.

  Jules Dubois
 • Edelfelt tycker att det är skada att Jules Dubois så ensidigt efterapar Antoine Wiertz; Alexandre Dumas, père [d.ä.], kallade Wiertz en "fou sublime" [upphöjd dåre], vilket Dubois också riskerar att bli om han fortsätter i samma stil; Dubois beundran för Wiertz har emellertid fört det goda med sig att denne studerat de gamla flamländska mästarna, främst Peter Paul Rubens, mer än någon annan av konstakademiens elever; det är något storslaget i Dubois sätt att måla som varken Émile Claus, Jozef Van Ryssel, Peeters eller Sidney Adams kan tävla med.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandre Dumas Peter Paul Rubens François [?] Peeters Sidney Adams Antoine Wiertz Émile Claus Jozef Van Rijssen Jules Dubois
 • Det mamsell-lika i Edelfelts målning måste han få bort; Jules Dubois gav honom rådet att studera Peter Paul Rubens och Anthonis Van Dyck; Edelfelt har under concoursen [tävlingen] tänkt att flitigt gå på konstmuséet för att teckna och måla skisser efter mästarna och på så sätt gå framåt både i målning och komposition.

  Museum voor Schone Kunsten Peter Paul Rubens Anthonis van Dyck
 • Två tavlor av Hendrick Leys och Joseph Lies har återkommit från utställningen i Wien; Leys är i Europa känd som grundläggaren av den prerafaelitiska skolan, men Edelfelt tycker mera om hans tidigare, enkla, sköna bilder ur livet på 1500-talet; han ber om förlåtelse för att på nytt trötta ut Alexandra Edelfelt med "den eviga målningen".

  Europa Wien Alexandra Edelfelt Hendrick Leys Joseph Lies
 • Till näst har de en intressant uppgift; de skall måla Attilas död i sitt träpalats i Ungern; det blir en brokig bild med hunner, romare och göther och i mitten liket av "hunnerkonungen, Guds gissel och Europas skräck".

  Europa Ungern Attila
 • Edelfelt har spatserat [promenerat] med Karel Scriba, Schultz och Heinrich Fischer; han irriterar sig på Fischers "kärringaktiga" sätt och på hans franska; Schultz flammar för en polsk flicka, som de träffade på Café l'Univers i sällskap av hennes mor och syskon; polacker finns det många av i Belgien; flickan talar franska som en fransyska efter att ha uppfostrats i Frankrike.

  Frankrike Belgien Café l'Univers Karel Scriba Schultz Heinrich Fischer
 • Antwerpen är vidsträckt och att gå från Borgerhout till Schelde och tillbaka tar på benen.

  Antwerpen Schelde Borgerhout
 • Edelfelt är nyfiken på karnevalen; de har haft besvär med att få Heinrich Fischer att överge en "dum" idé till karnevalutstyrsel som Karel Scriba slängt ur sig på skämt; Fischer har tittat på kataloger med maskeradtillbehör från Cöln och Paris.

  Paris Köln Karel Scriba Heinrich Fischer
 • Cajus (chefredaktör V.L. Cajanders) planer på att publicera utdrag ur Edelfelts brev går Edelfelt med på bara Alexandra Edelfelt gör sammanställningen; han kan också skriva en ordentlig korrespondens om det behövs; Borgåbladet är en passande liten tidning att börja med, bättre än t.ex. Helsingfors Dagblad.

  Alexandra Edelfelt Viktor Leonhard Cajander
 • Ellen Edelfelt har skickat postmärken som Edelfelt kommer att dela ut till unga herrar de Pape (i Bruges), Henri Schneider och Jacques; Monsieur Jacques är en "liten fix judepojke" från Paris, släkt med "judefrun" som Sidney Adams bor hos; Henri Schneider lovade skaffa fler frimärken från Canada för att i utbyte få flera stadspost- och järnvägsfrimärken.

  Paris Kanada Brygge Ellen Edelfelt Sidney Adams J. de Pape Henri Schneider Jacques
 • Då klockan i katedralen slår elva tar Edelfelt god natt av Alexandra Edelfelt för att hinna skriva till Lulle (Julian) Serlachius; han ska "med det första" även svara på Morbror Gustaf Brandts "epistel"; han hälsar alla bekanta och småsyskonen.

  Vårfrukatedralen i Antwerpen Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Julian Serlachius