dagstidningar spårvagnar studier (studieinnehåll) väderlek vandring

Beskrivning

Fortsättning på Albert Edelfelts brev, som daterats med Antwerpen den 15 februari 1874, till Alexandra Edelfelt. 2 sidor.

[...] Huru landtarbetena framskrida, när svalan och göken kommer, när säden gå i ax o.d. det tror jag mig icke med bestämdhet kunna svara på, då jag ej haft tillfälle att se mig om på landsbygden omkr. staden. Sedan jag kommit hit har jag ännu ej varit ett steg utom Antws murar, utom då jag var rest till Brüssel. Det är ej inbjudande att promenera i alusdjup dy i dimma och regnväder. – Någon vacker söndagsmorgon skola Bates och jag och några andra företaga en längre vandring utmed Schelde, åt Vliessingen till. – För resten är staden tillräckligt stor för att spatsera sig trött. Redan att gå till Matthæi, som bor vid Boulevard Leopold är en dugtig bit. Lyckligtvis finnes här öfverallt ”tramways” och för 10 ctms kan man fara från Place de Mer ända till förstäderna Berchem eller Borgerhout. [...]

Innehåll

 • Edelfelt har arbetat med teckningen på konstakademien.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Edelfelt har fått brev från morbror Gustaf Brandt.

  Gustaf Brandt
 • Edelfelt har fått brev från Viktor Leonhard Cajander som ber om korrespondenser till Borgåbladet.

  Viktor Leonhard Cajander
 • Morbror Gustaf Brandt anmärker att Edelfelt inte verkar åka så snart som planerat till Paris; Edelfelt funderar på att resa dit i maj; om han kommer bland de 6 första i tävlingen får han använda konstakademiens modeller, eller så kan han måla på konstmuséet till slutet av april.

  Paris Kungliga konstakademien i Antwerpen Museum voor Schone Kunsten Gustaf Brandt
 • Morbror Gustaf Brandt frågar om väderleken; efter 3 dagars snöfall töar det nu i Antwerpen.

  Antwerpen Gustaf Brandt
 • Edelfelt kan inte säga hur långt lantbruket framskridit då han inte varit utanför Antwerpens murar, med undantag för resan till Brüssel; med Dewey Bates planerar han en längre vandring längs Schelde mot Vliessingen; Antwerpen är vidsträckt så redan att gå till Frédéric Matthæis på Boulevard Leopold är en duktig bit; som tur finns en "tramway" [spårvagn] som går från Place de Mer ända till förorterna Berchem eller Borgerhout.

  Antwerpen Bryssel Schelde Berchem Borgerhout Vlissingen Place de Mer Frédéric Matthæi Dewey Bates
 • Edelfelt har fått Borgåbladet, Helsingfors Dagblad samt Vikingen, den sistnämnda av Axel Antell.

  Axel Antell