bedragare brev dagstidningar ekonomi framtid Gud karnevaler konstnärer krig polacker sällskapsliv studentliv studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 1 mars 1874, 4 sidor.

[...] Den senast förflutna veckan har varit särdeles arbetsdiger för oss. – 1. Esthetik, och så musklerna och just skelette. Jag har arbetat som en häst, men har också lärt en hel hop saker, tack vare Adams, hos hvilken jag studerat hela tiden. Dock kan jag ej fordra, att på några dagar lära mig detsamma af anatomin, som de andra användt åratal på att inhemta. Min teckning i myologin var kanske felaktig här och der, deremot tror jag mig ha gjort ett godt prof i skelettet. – En dag är ej alltför lång tid för en utförd skelettteckning (en hel figur ½ natr. storl.) i en viss af professor angifv ofta krånglig pose, - och man fick derföre skynda sig Så mycket som möjligt. – Nu följer komposition imorgon, morgon natt och tisdag. Jag skall bjuda till så mycket i min förmåga står! – Concoursen begynner dock nu att intressera mig. Strid är lif. – Efter tisdagen har jag, såsom hörande till 2dra gruppen (der alla de bästa målarne bl.a. Peeters, Claus, Van Ryssen Dubois m.fl. äro) lof ungefär en vecka eller mer, hvarunder jag ämnar göra skisser på museet efter Rubens och Van Dyck. Sedan kommer teckning och målning och då gäller det. [...]

Innehåll

 • Då Edelfelt kom hem från concoursen [tävlingen] i anatomi väntade brev från Alexandra Edelfelt, morbror Gustaf Brandt och Leonard Serlachius.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Leonard Serlachius
 • Axel Antell har skickat Vikingen.

  Axel Antell
 • Orden i Alexandra Edelfelts brev gick Edelfelt djupt i hjärtat; hon hade skrivit "Jag känner mig så magtlös, rådlös och medellös att bidraga till din framtid"; han hoppas få möjlighet att med glädje bekänna att det varit Gud och hans mor som gett honom makt, råd och medel att tänka ädelt och handla som en man; om han blir en "strunt, en medelmåtta, en menniska utan själspenstighet och kraft" är det hans eget fel, alla förutsättningar till något större har erbjudits honom.

  Alexandra Edelfelt
 • Den senaste veckan har varit "arbetsdiger"; i concoursen [tävlingen] har de haft estetik och sedan musklerna och skelett; Edelfelt har arbetat som en häst och studerat anatomi hos Sidney Adams hela tiden; till näst följer komposition; concoursen börjar intressera - "strid är liv"; Edelfelt hör till den andra målar- och teckningsgruppen och har därför lov i ungerfär en vecka innan det är hans tur för de avslutande tävlingsmomenten; de bästa målarna finns i samma grupp: Peeters, Émile Claus, Jozef Van Rysel, Jules Dubois m.fl.

  François [?] Peeters Sidney Adams Émile Claus Jozef Van Rijssen Jules Dubois
 • Mellantiden tänker Edelfelt ägna åt att göra skisser efter Peter Paul Rubens och Anthonis Van Dyck på konstmuseet.

  Museum voor Schone Kunsten Peter Paul Rubens Anthonis van Dyck
 • Om Edelfelt kommer bland de sex första i komposition måste han stanna i två veckor för att utföra kompositionen i större skala och sedan exponera, ställa ut, den på konstakademiens utställning; han vågar knappt hoppas på denna möjlighet, samtidigt som han anser det som "dumt" att behöva dröja kvar längre än nödvändigt.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Då Edelfelt får nyheter hemifrån tänker han ofta att det är en lycka att befinna sig på annan ort då man vill studera; ens intresse, tid och krafter ”bortpluttras” därhemma av "afdelningsroligheter" [studentnöjen], pjäser, att diskutera tidningsartiklar och danser; visserligen har de här en karneval som räcker i 3–4 dagar, men sedan den är över är nöjet förbi och man kan uteslutande ägna sig åt det "man har för händer".

  Helsingfors
 • Edelfelt begav sig med Karel Scriba till pälsmakarfrun för att tacka för senast; de kom mitt i familjens déjeuner [lunch] och "tvingades" stanna kvar; "gumman" har fattat tycke för Edelfelt som hon tyckte var en "braver junger mann" [en modig ung man]; hon erbjöd honom rum, råd och hjälp.

  Karel Scriba
 • Edelfelt tycker överhuvudtaget att människorna är vänliga och fryntliga och nämner speciellt Karel Scriba, Sidney Adams, Émile Claus, Peeters, Jules Dubois, Cambron.

  Karel Scriba François [?] Peeters Sidney Adams Émile Claus Cambron
 • En landsflyktig polack, som påstår sig vara son till insurrektionsgeneralen [upprorsledaren] Marian Langiewitsch tigger pengar av Edelfelt och Karel Scriba; polacken är vältalig och har hållit vackra tal om Finland, samt säger att han följande vecka ska få en större summa från Paris; andra har låtit sig luras av polackens historier, bl.a. allvarlige Monsieur Even; Baptiste är rädd att polacken skall försvinna från hotellet utan att betala.

  Finland Paris Karel Scriba Baptiste Marian Langiewicz Even
 • Edelfelt hälsar till Ellen, Anni och Butti (Berta) Edelfelt, Tante Adèle Gadd, Morbror Gustaf Brandt och alla bekanta.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Jules Dubois