adel antiken bedragare dagstidningar ekonomi fotografier frimärken illustration kläder kungligheter stipendier studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet utmärkelsetecken utställningar

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 8 mars 1874, 10 sidor. Illustration: "tre gossar sovande på provisoriska britsar" på första sidan.

[...] I fredags passerade hertigen och hertiginnan Edinburg Antwerpen. – De foro blott genom staden, och tidningarne hade uppgifvit kl. ½ 2 såsom timslaget. Emellertid kommo de redan kl. 1, och tusendetals menniskor gingo derför miste om att se dem, deribland äfven jag. Jag kom till hamnen just då deras högheter gått ombord på den präktiga engelska korvetten ”Victoria and Albert” som låg ute i Schelden. Alla fartyg flaggade och kunglig salut sköts från fästningen. – Tusentals menniskor stodo (som jag) på fartygen och gapade på den kajuta der man visste att det höga paret befann sig, men man blef icke fetare på det. Adams hade sett de höga resenärerne på två alnars afstånd, och förklarade att både han och hon vore vackrare än fotografierna. – Deras besök i Brüssel har varit vidlyftigt diskuteradt i tidningarna. Eget är, att äfven de faddaste ord af en furstlig person anses betyda så mycket. Hertiginnan hade, då hon besökte Hotel de Ville i Brüssel (som bekant bland de vackraste minnesmärken i denna stil i verlden) sagt: ”C’est une vieille maison” och dessa ord hafva blifvit citerade i alla tidningar. – Troligen, menade ett blad, åsyftade hennes kungl. höghet härmed de utmärkta restaurationsarbeten som gjort att fastän byggnaden är så gammal, den dock äro i utmärkt skick o.s.v. [...]

[...] I det hela taget är vår adel derhemma bra human, bildad och folklig. – Här i Belgien, der detta stånd alls ej betyder något som politiskt parti, här har man i varje stad adelsklubber, dit en ofrälse, huru bildad och fin han än måtte vara, ej har tillträde. – Likaså är man lika ordensgalen här som i Frankrike. Alla Leopoldsordensriddare bära band i knapphålet, både i rocken och paletån, när en Leopoldsriddare (och det är hvarje äldre hygglig herre) dör, så hålles på ordens vägnar haranger vid hans graf o.d. – Jag minnes ännu från festen för De Keyser att man skildt uttryckte sin glädje öfver att direktörn blifvit utnämnd till kommendör af L.orden, – något som sällan skulle falla t.ex. Hfors studenter in att gratulera Lönnrot eller biskop Schauman för. – Och dock är Belgien Europas finaste land! – Kungen hör man särdeles litet omtalas, ej ditåt så mycket som i Sverige. [...]

Innehåll

 • Sedan Edelfelt senast skrev till Alexandra Edelfelt har han gjort en hel "hop" med saker; konkursen [tävlingen] i komposition har han avklarat och han har påbörjat tvälingen i teckning; han har också gjort skisser på konstmuseet.

  Museum voor Schone Kunsten Alexandra Edelfelt
 • Vidare har Edelfelt gjort skisser för en teckning i svartskrita, Attilas död, som han tänker skicka hem.

  Attila
 • Edelfelt har betalat sin månadsräkning, köpt stövlar, och motstått frestelsen att åka med Karel Scriba och Schultz till Brüssel.

  Bryssel Karel Scriba Schultz
 • Konkursen [tävlingen] i komposition räckte en natt; han hade sovit med Sidney Adams och Gérard Portielje på britsar av stafflin och ritbräden.

  Sidney Adams Gérard Portielje
 • Temat för tävlingen i komposition var: Parmenion har skrivit till Alexander den store, som låg sjuk i Cilicien, att läkaren Philippus tänker förgifta konungen med ett medikament, för att visa sitt förtroende för sin läkare tömmer Alexander en bägare samtidigt som han räcker Philippus brevet; Peeters, Sidney Adams, Léon de Pape och Louis-Joseph Anthonis gjorde fina kompositioner; Edelfelt förmodar att Nicaise De Keyser inte tyckte om hans enkla komposition; utslaget kommer om några veckor.

  Kilikien Nicaise de Keyser François [?] Peeters Sidney Adams Léon de Pape Louis-Joseph Anthonissen Alexander Parmenion Philippus
 • Edelfelt har gjort skisser efter Peter Paul Rubens på konstmuséet; han har målat Rubens "makalöst vackra" Pietà; han tänker göra samma sak med Anthonis Van Dycks ännu makalösare version av Madonnan med den döde Kristus i sin famn; han stannar alltid vid Van Dycks Pietà: "On revient toujours, à ses premiers amours" [Man återkommer alltid till sina första kärlekar].

  Museum voor Schone Kunsten Peter Paul Rubens Anthonis van Dyck Maria Kristus
 • På kvällarna har de concours [tävling] i teckning; nästa lördag börjar tävlingen i målning.

 • Edelfelt skall göra sitt bästa för att i målningen göra något skapligt att skicka hem; man må väl kunna ställa ut en enkel tors i Helsingfors då expositionen [utställningen] i London tagit emot sådana från Antwerpen.

  Helsingfors London Antwerpen
 • Man får inget betyg efter konkursen [tävlingen]; Edelfelt skall i varje fall be Polydore Beaufaux skriva honom ett intyg över hans studier och resultat.

  Polydore Beaufaux
 • Edelfelt ser sig tvungen att skriva till Carl Gustaf Estlander i Paris för att få höra något om Adolf von Becker och Berndt Lindholm.

  Paris Adolf von Becker Carl Gustaf Estlander Berndt Lindholm
 • Det vore roligt om Alexandra Edelfelt fick av B.O.Schauman höra vad denne tycker att Edelfelt skall skicka hem.

  Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman
 • Edelfelt är osäker på om han kan ansöka om stipendium redan i vår eller om han måste vänta till hösten; vad gör han om han då inte får förlängning på stipendiet?; han kan inte räkna med Kalle Holms och August Eklöfs pengar ännu, innan han målat tavlorna; i annat fall får han komma hem och missa ett helt år, mista modet och måla porträtt; om geheimerådet Samuel Antell var i senaten vore han säker på en röst; tror Alexandra Edelfelt att Edelfelt borde skriva till B.O.Schauman för att få upplysningar?

  Alexandra Edelfelt August Eklöf Berndt Otto Schauman Carl Holm Samuel Antell
 • Den suspekta polacken har åkt iväg utan att betala sina skulder; Baptistes räkning är obetald och den beskedlige Hubert, som kallas Bistingot, har säkert gett honom en stor summa; polacken sade sig ha en vän bland officerarna på fästningen Porte de Malines, dit han en gång åkte med en överförfriskad Bistingot; Bistingot hade i sporrsträck kört in i fästningen och i ett tal försäkrat de förbluffade åhörarna att "la France n'est pas perdue, et la Belgique non plus" [Frankrike är inte förlorat, och inte heller Belgien]; på nätterna när Bistingot kommer hem brukar han knacka på Edelfelts dörr och säga att han är glad över att Edelfelt bor där på hotellet Rose d'Or.

  Frankrike Belgien Mechelen Hôtel Rose d'Or Baptiste Hubert
 • Hertigen och hertiginnan av Edinburgh passerade Antwerpen; Edelfelt missade dem p.g.a. att tidningarna angett fel tidpunkt; hertigparet befann sig redan på den engelska korvetten "Victoria and Albert" ute på Schelden då han anlände; Sidney Adams hade sett paret på nära håll och konstaterat att de var vackrare än på fotografierna; parets besök i Brüssel hade rapporterats "vidlyftigt" i tidningarna.

  Antwerpen Bryssel Schelde Edinburgh Alfred Maria Sidney Adams
 • Karel Scriba visste att det såldes ett parti stövlar för 10 francs hos den finaste skomakaren i Antwerpen; Edelfelt köpte ett par stövlar; till näst behöver han byxor; hans pengar räcker inte till både räkningarna och de tillfälliga utgifterna; han ber Alexandra Edelfelt skicka pengar i början av april; Scriba och Schultz är i Bryssel, Edelfelt åkte inte med då det skulle bli för dyrt.

  Antwerpen Bryssel Alexandra Edelfelt Karel Scriba Schultz
 • Edelfelt har ännu inte hunnit svara på morbror Gustaf Brandts och Lulle (Julian) Serlachius brev.

  Gustaf Brandt Julian Serlachius
 • Edelfelt gillar fullkomligt Lulle (Julian) Serlachius åsikt om adeln, ”I det hela taget är vår adel derhemma bra human, bildad och folklig"; i Belgien, där adelsståndet som politiskt parti inte har någon betydelse, har man i varje stad adelsklubbar, dit ofrälse inte har tillträde; i likhet med Frankrike är belgarna "ordensgalna"; på festen för Nicaise de Keyser fäste man sig vid att direktören blivit utnämnd till kommendör av Leopoldsorden; det skulle inte falla studenterna i Helsingfors in att gratulera Elias Lönnrot eller biskop Frans Ludvig Schauman för en sådan utnämning; ändå är Belgien Europas friaste land; kungen är inte lika framträdande som i Sverige.

  Helsingfors Frankrike Sverige Europa Belgien Elias Lönnrot Julian Serlachius Nicaise de Keyser Frans Ludvig Schauman
 • Edelfelt tyckte det var roligt att höra att Johan Ludvig Runeberg fröjdat sig över Alexandra Edelfelts besök.

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har ännu inte skrivit till Ellen Edelfelts "affärsvän" i Brügge, Monsieur J. de Pape; de frimärken han sänder i detta brev är från Henri Schneider, som snart skulle försöka skaffa några från Canada; i Beligen har de inte stadspostmärken utan använder statens märken för korrespondens inom städerna.

  Kanada Belgien Brygge Ellen Edelfelt J. de Pape Henri Schneider
 • Det är lustigt att se den strid på liv och död som under concoursen [tävlingen] utkämpas mellan Sidney Adams och Peeters; Edelfelt skulle ge priset till den förra.

  François [?] Peeters Sidney Adams
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa syskonen, Tante Adèle Gadd och alla bekanta.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd