Årstider danstillställningar ekonomi fastetid framtid illustration kläder konst konstnärer kungar museer stipendier studier (studieinnehåll) teater utställningar väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 16 mars 1874, 6 sidor. Illustration: naken karl, målad av Edelfelt på sid 5.

[...] För expositionen i Hfors har jag påbörjat en kolkomposition: Attilas död. – Ämnet mycket enkelt: Under Attilas bröllopsfest saknade Hunnerna länge dagens hjelte. Slutligen bröto de sig in i brudkammaren och fann der den unga drottningen nedböjd vid hunnerherrskarens blodiga lik. – Sedan jag under några aftnar arbetat på utkastet gick jag dristigt till de Keyser, medtagande jämnväl: de sjuttio vid Demmin (en liten teckning som jag gjort). De Keyser var utmärkt vänlig och artig. Han korrigerade noggrannt kompositionen (som han var temmeligen nöjd med) sade att jag gjort framsteg, och bad mig så fort som möjligt återkomma. I morgon skall jag begynna den tredje teckningen med de K.s rättelser och åter gå til honom. De Keyser korrigerar endast genom att ge goda råd, ej genom att rätta småsaker eller röra vid ritningen. Så t.ex. rådde han mig att genom några ljuseffekter upplifva den eller den skuggan, söka mera koncentrera intresset på Attilas person, o.s.v. De sjuttio vid Demmin var han intresserad af, och menade som jag, att Gustaf Adolf stora, ridderliga karaktär, hans manliga figur och minnesvärda bragder kunde ge stoff till en massa historiemålningar. Han rådde mig äfven att icke lemna aqvarellen, såsom ett så ypperligt medel att snabbt och karakteristiskt återgifva sina tankar. Jag har tänkt utföra ”Attilas död” i så stor skala att figurerna blir ungefär en fot långa. Snart skall jag skicka en skizz af detta försök i komposition. Måtte blott min tors lyckas! Vore det så att torsen blefvo skaplig hade jag sålunda två saker att skicka hem. Strunt prat af en publik och några recencenter som ej förstå något, bryr jag mig ej om, om blott personer som begripa något, om minoriteten, finner det bra som jag skickar hem. – Emellertid är jag mycket rädd för att målningen ej lyckas. Modellen är mycket vacker men har en hvitblek färg som är ytterst svår att träffa. – Så ungefär är ställningen. – Visserligen kommer de allra flest att alls icke se på ”en naken karl” af Edelfelt, men om det finnes någon som vet huru man lärer sig målarkonsten så skall han säkert fästa sig vid om min studie är väl eller illa målad. Menniskokroppen är dock det svåraste och vackraste man kan måla, och en målares halt dömes lättast efter det sätt, hvarpå de nakna parterna äro framställda. [...]

Innehåll

 • Alexandra Edelfelt behöver inte oroa sig för att Edelfelt skall överanstränga sig, de värsta concourserna [deltävlingarna] är nu över; om kvällarna har han concours i teckning och om dagarna har han kopierat i konstmuseet; han har gjort små skisser av Peter Paul Rubens Christus nedtagning från korset och St. Francois sista nattvard; han, Sidney Adams och Léon de Pape har också ägnat mycket tid åt att gå omkring och betrakta tavlorna; "Vad Rubens och Van Dyck dock är stora!"

  Museum voor Schone Kunsten Alexandra Edelfelt Peter Paul Rubens Anthonis van Dyck Sidney Adams Léon de Pape Franciskus av Assisi Kristus
 • Edelfelt har fått brev från Adolf von Becker och Berndt Lindholm; han behöver därför inte skriva till Carl Gustaf Estlander, som det visade sig inte bemödat sig om att känna till de bådas adresser; B.O.Schauman har skrivit och varnat Lindholm för att "locka" Edelfelt till Paris; Lindholm anser att det vore "utmärkt bra" om han kom till Paris i maj under Salongen, som "är den besta exposition i verlden"; Lindholm lovar också att hjälpa honom till rätta och ordna det så billigt som möjligt; Becker och Lindholm verkar umgås mycket med familjen Antell; Lindholm har resonerat med senator Samuel Antell om att förstora konstnärsstipendierna och om att Edelfelt borde få förlängning; Lindholm uppmanar Edelfelt att arbeta flitigt och påminner om Thomas Coutures ord: "för att blifva en god konstnär, måste man först vara en god arbetare.

  Paris Adolf von Becker Carl Gustaf Estlander Berndt Lindholm Berndt Otto Schauman Samuel Antell Thomas Couture
 • Edelfelt meddelar Alexandra Edelfelt att han inte vet något om sina närmaste framtidsplaner; sommarkurserna på konstakademien är inte lika goda som vinterkurserna; Sidney Adams, Émile Claus, Peeters och Jules Dubois som är de bästa eleverna reser bort; det är synd att Louis Gallait i Brüssel inte tar elever; Dubois rekommenderar Jean François Portaels; det lär vara nästan omöjligt för en nybörjare att få komma till Carl von Piloty i München; Claus åker till Paris; Karels Scriba har fått en plats i Brüssel; Nicaise de Keyser och Polydore Beaufaux skulle råda honom att stanna vid akademin om han frågade dem.

  Paris München Bryssel Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt Karel Scriba Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser François [?] Peeters Sidney Adams Émile Claus Carl von Piloty Jean-François Portaels Louis Gallait
 • Edelfelt har börjat på kolkompositionen Attilas död för expositionen i Helsingfors; Nicaise de Keyser har gett honom råd om kompositionen.

  Helsingfors Nicaise de Keyser Attila
 • För Nicaise De Keyser visade Edelfelt också teckningen De sjuttio vid Demmin; De Keyser menade liksom Edelfelt att Gustaf Adolfs person kunde ge stoff till en massa historiemålningar; De Keyser rådde honom också att inte lämna akvarellen.

  Demmin Nicaise de Keyser Gustav II Adolf
 • Edelfelt tänker sända Attilas död och sin tors från concoursen till utställningen därhemma; han bryr sig inte om ifall publiken och några recensenter inte förstår hans tavlor, bara de personer som begriper något tycker att det som han sänt är bra; de som vet hur man lär sig målarkonst kan avgöra om "en naken karl" av Edelfelt är väl eller illa målad; den nakna kroppen är det svåraste och vackraste man kan måla.

  Helsingfors
 • Edelfelt gick på midfastebalen i Varietéteatern; han väntade sig en rolig afton med Karel Scriba och Sidney Adams, men båda hade förhinder så han gick omkring med Léon de Pape och hade tråkigt; han ångrade att han lagt ut utgifter på denna förströelse.

  Karel Scriba Sidney Adams Léon de Pape
 • Vädret har de sista dagarna slagit om till fullkomlig vinter, snö har fallit i tre dagar i rad; våren lär komma på en gång i mitten av april; sommaren lär vara olidligt varm.

 • Edelfelt håller på att skriva till Lulle (Julian) Serlachius och Axel Antell.

  Axel Antell Julian Serlachius
 • Om två dagar börjar målning; det medför nya utgifter för duk och färg; under kvällarna skall Edelfelt arbeta på kompositionen; han ber Alexandra Edelfelt hälsa åt syskonen och alla bekanta.

  Alexandra Edelfelt
 • P.S. Edelfelt har köpt en ny halsduk för 2 francs, i och med att de gamla var alldeles slitna i kanterna.