begravning dagstidningar ekonomi flamländska franska jesuiter korrespondenter nationalism opera (konstart) politik porträttmåleri religion (fenomen) studentnationer tavlor teater väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 22 mars 1874, 6 sidor.

[...] Nyländska afdelningens 100 mark för Adlercreutz porträtt fägnade mig mycket; det var en rikedom som jag nästan hade glömt. Lika glad som förvånad var jag dessuton öfver det af afdelningen mig tilldömda stipendiet. Jag vågar ännu ej rätt tro derpå, så ovanlig förekommer mig saken. – Om det verkligen så är, att afd. verkligen vill tilldöma mig de 100 mken, så är jag likaså glad som tacksam, i alla fall kommer jag att anse mig förbunden att i framtiden måla något för afdelningen, och uppfattar således de 100 mken såsom ett lån. Måtte jag blott icke derigenom att jag antager stipendiet förnärma någon annans rätt. Allt förefaller mig såsom en gåta, och jag ville gerna veta upplösningen på densamma. Hvem kom fram med förslaget? Kanske var mötet ytterst fåtaligt besökt, och mina närmaste vänner bildade pluraliteten? I så fall är det säkert att alla de frånvarande voro missnöjda med beslutet. Huru har tanken fallit på mig, som antagit ett yrke, långt skildt från den akademiska banan? – Kanske vann jag genom 2 eller tre rösters pluralitet, och i sådant fall skulle jag ej med godt samvete kunna taga emot penningarna. I alla fall skall det bli mycket intressant att få vidare underrättelser i denna sak. [...]

Innehåll

 • Edelfelt hade tänkt invänta växeln från kommerserådet Johan Friedrich Hackman innan han svarade på Alexandra Edelfelts brev; växeln kom inte heller denna dag men han bestämde sig för att skriva ändå.

  Alexandra Edelfelt Johan Friedrich Hackman
 • Nyländska avdelningen har betalat 100 mark för porträttet av General Carl Johan Adlercreutz, därtill har de beslutat ge honom ett stipendium på samma summa; Edelfelt tycker det låter ovanligt och vill gärna veta mera om hur beslutet gått till och om det finns avdelningsmedlemmar som är missnöjda med åtgärden.

  Carl Johan Adlercreutz
 • Edelfelt har fått brev från Robert Lagerborg, som ber honom skriva korrespondenser till Helsingfors Dagblad; han får honorarium för varje brev; Jules Dubois, som skriver för Brüsselblad, kan hjälpa med val av ämnen; vid konstakademien fanns förra året också amerikanaren Francis Davis Millet (vistas för tillfället i Rom) som var korrespondent för amerikanska tidningar; om Edelfelt kommer sig till Paris kommer han att ha ett överflöd på ämnen; han fattar mod att skriva för en bredare publik då han läser Dagbladets korrespondenser från Joensuu, Wasa o.d.; vad tycker Alexandra Edelfelt om detta projekt?.

  Paris Joensuu Rom Vasa Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt Robert Lagerborg Jules Dubois Francis Davis Millet
 • Ämnen att skriva korrespondenser om kunde vara den flamländska frågan, jesuiterna, den klerikala striden, oroligheter vid civilbegravningarna, internationalen; Karel Scriba har genom fru Schneider lovat skaffa upplysningar om en jesuit som hållit en märklig predikan; jesuiten lär ha kritisterat tyska protestanter med Otto von Bismarck i spetsen, fransmännen för att de inte gjort Henri de Chambord till kung, Victor Emanuel och hela världen, med undantag för Ignatii Loyolas heliga orden [jesuiterna]; säga vad man vill om jesuiterna, så är de ändå stora talare.

  Karel Scriba Schneider Otto von Bismarck Henri de Chambord Viktor Emanuel II Ignatius av Loyola
 • Edelfelts tors är nu halvfärdig; han har ännu fem dagar kvar av concoursen [tävlingen] att göra den färdig.

 • Edelfelt har varit på teater, Kungliga franska operan i Antwerpen, med Jules Dubois.

  Kungliga franska operan i Antwerpen Jules Dubois
 • Joseph Cornet stör brevskrivandet, så Edelfelt avslutar brevet med att be Alexandra Edelfelt hälsa alla, främst syskonen; vädret är regnigt och blåsigt.

  Alexandra Edelfelt Joseph Cornet (osäker koppling)