frimärken intyg stipendier studier (studieinnehåll) tavlor utställningar

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 24 mars 1874, 4 sidor.

[...] Utslaget i komposition få vi redan i fredag, men i de andra brancherna först sedan kartongerna äro färdiga, d.v.s. efter 2 à 3 veckor. – Dumt men sannt! Min tors blir så der, dock kan mycket repareras på de tre dagar vi ännu hafva. I alla fall skickar jag hem den, för att visa åt Mamma och Reinhold. Jag begriper ej hvarföre den ej skulle kunna exponeras. Jag träder ju upp så anspråkslöst som möjligt, och utställer en studie helt enkelt, för att visa hvad jag kan. ”Attilas död har jag börjat rita, men det går långsamt framåt. Mamma kan väl inse att då man målat 6 timmar under dagen med brinnande ifver, man då är litet utmattad till själ och kropp, och ej arbetar med samma fart som annars. [...]

[...] I dag på f.m. var jag hos Beaufaux, som emottog mig mycket vänligt. Som professor har han ej rätt att ensam utfärda betyg för en elev. Men han lofvade tala med de K. och administratören för att utverka ett officielt betyg af akademin. – Han beklagade att jag ej kunde vänta tills efter konkursen, då jag sannolikt skulle få ett mycket godt intyg, stödt på utgången af konkursen, sade han. Emellertid lofvade han tala vackert för mig nu redan. [...]

Innehåll

 • Ansökningstiden för stipendierna har ändrat; det var en "lyckans skickelse" att B.O.Schauman informerade Alexandra Edelfelt om saken; det gör Edelfelt ont att Mamma, Leonard Serlachius eller Mille (Emil) Cedercreutz kommer att ha "bråk" [besvär] för hans skull.

  Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz Berndt Otto Schauman Leonard Serlachius
 • Edelfelt har sökt Polydore Beaufaux; det är otur att Edelfelt inte får sända in [stipendie]inlagan efter konkursen [tävlingen], då skulle det framgå om han blivit nämnd med heder i någon av kategorierna; Jules Dubois har sagt att Beaufaux inte ensam skriver ut betyg; det är konstakademiens administration som utfärdar dem och Nicaise de Keyser som undertecknar dem; Edelfelt sänder ett utkast på stipendieansökan till Alexandra Edelfelt.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser Jules Dubois
 • Edelfelt skickar hem den tors som han målar under tävlingen för att visas åt Alexandra Edelfelt och Bernhard Reinhold; han begriper inte varför den inte skulle kunna exponeras [ställas ut].

  Alexandra Edelfelt Bernhard Reinhold
 • Edelfelt arbetar på Attilas död.

  Attila
 • Edelfelt har inte fått brevet från Hackman & co.

  Johan Friedrich Hackman
 • Edelfelt tvivlar på att han kommer att stanna på plats över sommaren; de bästa eleverna åker bort.

 • Brevet fortsatt den 25 mars 1874.

 • På förmiddagen var Edelfelt hos Polydore Beaufaux; Beaufaux lovade tala med Nicaise de Keyser och administratören om betyg; Beaufaux beklagade att Edelfelt inte kunde vänta till efter konkursen [tävlingen] eftersom han då sannolikt skulle ha fått ett mycket gott intyg baserat på resultatet i tävlingen; Beaufaux lovade emellertid "tala vackert" för Edelfelt redan nu.

  Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser
 • Edelfelt har fått brev från B.O.Schauman, som uppmanar honom att söka stipendiet; han tackar Alexandra Edelfelt för allt "bråk" [besvär] för hans skull.

  Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman
 • Edelfelt tackar Ellen Edelfelt för frimärkena och skickar henne några rumänska.

  Ellen Edelfelt