intyg stipendier

Beskrivning

Albert Edelfelts brewv till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 27 mars 1874, 1 sida.

[...] Se här betyget af akademin. Beaufaux menade att det var mycket godt; dock, som sagdt helt enkelt och ej sådana eloger som i fjol. Måste något intyg om min naturliga begåfning medfölja (jag inser ej hvarför) då detta intygades trefaldt i fjol, så skrif derom, eller om det blir för sent tala med Reinhold att han ännu en gång intyga detta. – Ansökans stilisering kan jag för min död ej påminna mig, och skickar derföre endast ett tomt papper med mitt namn att ifyllas. – Fullmakt för Leonard medföljer. Åh, hvad Ni alla ären goda, som bråken för min skull. – Måtte de Kysers namn kunna verka något. – Dock en af vår tids störste! Men hvad vet man derom i Hfors! Gud låte allt gå bra. [...]

Innehåll

 • Edelfelt sänder konstakademiens betyg; Polydore Beaufaux menade att det var mycket gott.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Polydore Beaufaux
 • Om intyg på naturlig begåvning behövs kan möjligen Bernhard Reinhold på nytt utfärda ett.

  Bernhard Reinhold
 • Edelfelt kommer inte ihåg hur ansökan stilistiskt skulle utformas så han sänder ett tomt papper försedd med underskrift, han sänder också fullmakt för Leonard Serlachius.

  Leonard Serlachius
 • Edelfelt hoppas att Nicaise de Keysers namn ska ha verkan; han är en av sin tids största, men det har man inte reda på i Helsingfors!

  Helsingfors Nicaise de Keyser
 • Det gör Edelfelt ont att Alexandra Edelfelt skall ha så mycket "bråk" [besvär] för hans skull.

  Alexandra Edelfelt