beställningar bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar ekonomi fotografier frimärken kläder korrespondenter sällskapsliv studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet tavlor väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 28 mars 1874, 6 sidor.

[...] Ehuru jag ännu ej fått bref af Mamma sedan jag sist skref (angående stipendiet, kan jag dock ej undstå frestelsen att nu genast på färsk gerning berätta den för mig glada nyheten, att jag är en af de 6 första i komposition, och af akademin blifvit utsedd att utföra kartong. I går afton, sedan målningen var slutad, kom akademins administratör i klassen och förklarade på direktionens vägnar att följande sex (i alphabetisk ordning, ty först om några, kanske 3 veckor få vi veta nummerföljden) voro de utvalda näml. MM. Adams, Anthonis, Claus, De Beule, Edelfelt och Peeters. – Jag får således lof att stanna här ännu några veckor och jag gör det gerna, emedan jag bestämdt kommer att lära mycket dervid. [...]

[...] Berättelserna om sällskapsspektaklet i Hfors roade mig mycket. Hvad jag är lycklig öfver att vara så långt borta från alla dessa roligheter som förstöra ens tid, föda dum egenkärlek och egentligen icke gagna till något. – I Hfors måste man vara litet artist, litet vetenskapsman, litet sångare, litet kurtisör, litet danskavaljer, litet politikus o.s.v.och man slutar, om man fortfar på detta sätt att bli liten alltigenom. – Det gör så innerligen godt att komma ut i verlden och få se huru oändligen litet egentligen dilettantismen betyder. Den har aldrig frambringat några storverk det är det envisa trägna arbetet, den glödande ihärdiga kärleken till sin konst, sin vetenskap, eller sitt land, som endast kan lämna ett spår efter sig i mensklighetens, i folkens historia. Också tror jag mig ha fått en helt annan uppfattning om konsten nu, sedan jag kom hit ut. – Den är icke något lekverk, ty konsten är svår, allvarlig och skön, och man bör ej drifva gäck med den. [...]

Innehåll

 • Alexandra Edelfelt har väl fått det rekommenderade brevet?

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt kan inte motstå frestelsen att genast berätta nyheten att han placerat sig bland de 6 första i komposition och därför utsetts av konstakademien att utföra kartong av kompositionen; den inbördes ordningen är ännu oklar men de andra som placerat sig bäst är Sidney Adams, Louis-Joseph Anthonis, Émile Claus, Pieter Frans De Beule och Peeters; han måste således ännu stanna några veckor, men han kommer "bestämdt" att lära sig mycket.

  François [?] Peeters Sidney Adams Émile Claus Louis-Joseph Anthonissen Pieter Frans de Beule
 • Torsen för concoursen [tävlingen] är den bästa målning han gjort under studierna.

 • På sina lediga stunder kommer Edelfelt att arbeta på den komposition han kommer att skicka till Helsingfors.

  Helsingfors
 • Jules Dubois har rest till Brüssel för att inte komma tillbaka; Dubois hoppas träffa Edelfelt i Paris i sommar; de kommer åtminstone att upprätthålla kontakten med brev.

  Paris Bryssel Jules Dubois
 • Edelfelt kommer troligen inte tillbaka till konstakademien; det är inte roligt att tänka sig sommaren på akademien utan Jules Dubois, Émile Claus, Sidney Adams och Peeters; han kommer i synnerhet att sakna Karel Scriba.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Karel Scriba François [?] Peeters Sidney Adams Émile Claus Jules Dubois
 • Brevet fortsatt den 29 mars 1974.

 • Edelfelt skyndar sig att svara på Alexandra Edelfelts brev och meddelar att han ännu inte har fått penningförsändelsen; möjligen har man hos kommerserådet Johan Friedrich Hackman glömt hela saken.

  Alexandra Edelfelt Johan Friedrich Hackman
 • Alexandra Edelfelt tycks vara av samma åsikt som morbror Gustaf Brandt i den Eklöfska frågan; Edelfelt vet inte hur han skall få tid för August Eklöfs beställning då han först måste måla något åt Calle Holm; det förefaller honom obegripligt att få en månad på sig att måla en tavla och samtidigt studera vid en akademi och försöka komma in på en ateljé; om konsul Eklöf går med på att behålla sina pengar fram till att Edelfelt får tid, så går han med på förslaget; Eklöf vill ha en historiemålning med många personer, vilket han hittills bara gjort i kol på konstakademien; han vill inte skicka hem något uselt och kan inte till juni få hem något dugligt; om Eklöf vill ha en kopia ber Edelfelt att åtminstone få se sig om i Paris och först rådgöra med Adolf von Becker; han skulle i så fall inte direkt kunna söka sig till en ateljé, utan få lov att sitta på Louvren eller Luxembourggalleriet och kopiera.

  Paris Louvren Luxembourgpalatset Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Gustaf Brandt August Eklöf Carl Holm
 • Edelfelt har skrivit ett utkast till den första korrespondensen för Helsingfors Dagblad; Robert Lagerborg får redigera innehållet om han inte är nöjd; korrespondenserna till Cajus (Viktor Leonhard Cajander) för Borgåbladet plågar Edelfelt, som känner sig utpumpad av att först skriva till Alexandra Edelfelt, till hans kamrater och nu senast till Dagbladet.

  Borgå Viktor Leonhard Cajander Robert Lagerborg
 • Edelfelt har ett halvfärdigt brev till B.O.Schauman om konstmuseet i Antwerpen; brevet från BOS var vänligt och artigt.

  Museum voor Schone Kunsten Berndt Otto Schauman
 • Berättelserna om "sällskapsspektaklet" i Helsingfors roade; Edelfelt är glad över att befinna sig långt från dessa roligheter som förstör ens tid, göder "dum egenkärlek" och egentligen inte gör någon nytta; i Helsingfors måste man vara lite av varje, vilket kan leda till att man blir liten alltigenom; det har gjort honom gott att komma ut i världen och inse hur lite dilettantismen egentligen betyder; det är "det envisa trägna arbetet, den glödande ihärdiga kärleken till sin konst, sin vetenskap, eller sitt land", som föder storverk; hans uppfattning om konsten har också ändrats, den är inte något "lekverk" utan svår, allvarlig och skön.

  Helsingfors
 • Vädret är "fult och regnigt", troligen sämre än i Helsingfors; så snart Edelfelt får pengar skall han beställa kläder och låta fotografera sig; han tror inte att han fått några utländska "air" [fasoner].

  Helsingfors
 • *Nästa gång får Ellen Edelfelt postmärken [frimärken].

  Ellen Edelfelt