beställningar brev dagstidningar ekonomi gudstjänst helgdagar helgon kaféer kläder konstföreningar korrespondenter kyrkor påsk politiker religion (fenomen) stipendier studier (studieinnehåll) tavlor utställningar värdshus

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen påskdagen 1874, 6 sidor.

[...] I går på påskaftonen kl. ung. 6 var jag vittne till en sorglig händelse. I en liten fransk estaminet sutto vi Even, Cornet, och jag, och hörde med ens ett skri från köket; vi rusade upp som alla andra, och i det lilla, mörka köket funno vi en fransk kokerska, som för några dagar sedan kommit från Paris, nedfallen i källaren och skrikande att hon vore halfdöd. Här i A. finnos nämligen såsom hos bönderna derhemma, hål i köksgolfvet som leda till källaren. En dum kypare hade lemnat luckan öppen, och köksan, som anade intet, ramlade ned för den branta stegen. Med mycket möda drogs hon upp och befanns hafva sitt ben mycket illa brutet. Hvar och en sökte hjelpa så mycket som möjligt, läkare påkallades och benet forbands. Med ett mod, värdig en fransyska, bet hon tänderna tillsammans och sade endast gång på gång, ”hélas, je ne croyais pas, qu’on pouvait tant souffrir! – En belgisk ung officer var mycket rask och hjelpsam vid detta tillfälle; patienten bars till lasarettet, och som hon var utländska, gjordes genast en insamling för henne bland alla närvarande, hvilka egendomligt nog, alla, med undantag af den omtalade löjtnanten och Cornet voro utländingar. – Då man ser en dylik olycka tackar man hjertligt Gud för att ha blifvit skonad derifrån. – På främmande jord bli alla utländingar mer eller mindre landsmän, och det gjorde ett godt intryck att se med hvilken beredvillighet äfven några fattiga franska arbetare betalade sin 3 francs för sin landsmaninna. – Hon har nu tillräckligt för 6 veckors tid på hospitalet. [...]

Innehåll

 • Edelfelt kom just hem från skandinaviska kyrkan, där prästen hållit en vacker avskedspredikan.

 • Från Alexandra Edelfelt har det kommit ett brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har inte fått den Hackmanska växeln; från konsul August Eklöf har kommit ett brev med en växel på 500 francs, men utskriven på ett hus i Paris; Karel Scriba har rått honom att diskontera växeln i Antwerpen, även om han därmed förlorar några francs i avgift; Eklöf skrev att tavlan inte behöve vara färdig till någon bestämd tidpunkt, den kunde möjligen levereras i vinter; Edelfelt är rädd för att inte få ihop något skapligt och skäms att ta emot pengarna i förväg; han hoppas på råd av Adolf von Becker.

  Paris Adolf von Becker August Eklöf Karel Scriba Johan Friedrich Hackman
 • På påskaftonen var Edelfelt med Even och Joseph Cornet på en liten fransk "estaminet" [värdshus], där en fransk kokerska föll ner genom källarluckan i köket och skadade benet; gästerna som nästan alla var utlänningar hjälpte till så gott de kunde och samlade in pengar för sjukhusvistelsen; det gjorde Edelfelt gott att se att på främmande jord blir alla utlänningar mer eller mindre landsmän.

  Joseph Cornet Even
 • Det kändes "underbart" [underligt] att man inte alls firade långfredagen.

 • Sidney Adams och Edelfelt hade gärna "krabat" [skolkat] från konstakademien på långfredagen, men Nicaise de Keyser skulle samma dag korrigera deras kompositioner så de kunde inte; alla utlänningar måste däremot delta i den allmänna fastan denna dag; de Keyser anser att Edelfelts komposition har gått framåt; resultatet av konkursen [tävlingen] kommer om två veckor; Peeters anses få guldmedaljen, Edelfelt skulle ge den åt Sidney Adams.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Nicaise de Keyser François [?] Peeters Sidney Adams
 • Alexandra Edelfelt har fått intyget från konstakademien och fullmakten åt Leonard Serlachius.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt Leonard Serlachius
 • Edelfelt skall skriva till Leonard Serlachius och på förhand tacka honom för besväret.

  Leonard Serlachius
 • Det gör Edelfelt ont att Alexandra Edelfelt för hans skull nödgas "springa" till Herman Molander, Leo Mechelin o.a.

  Alexandra Edelfelt Leopold Mechelin Herman Molander
 • Edelfelt har skrivit till B.O.Schauman om flamländsk konst; han har också frågat om råd för hur han skall transportera torsen och kompositionerna till Finland i maj.

  Finland Berndt Otto Schauman
 • Émile Claus, Sidney Adams och Jozef Van Rysel menar att torsen är mycket bra; Edelfelt vill därför gärna visa den åt Alexandra Edelfelt och Bernhard Reinhold.

  Alexandra Edelfelt Bernhard Reinhold Sidney Adams Émile Claus Jozef Van Rijssen
 • Jules Favre skall hålla föredrag om Jeanne d'Arc på Cercle artistique [konstföreningen]; Edelfelt gav sig så tidigt som möjligt iväg, eller "battre la semelle" som Bistinguot (Hubert) skulle ha sagt, till Heinrich Fischer för att be honom skaffa Edelfelt ett inträdeskort; han önskar att han också kunde ge en biljett till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Heinrich Fischer Hubert Jules Favre Jeanne d' Arc
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt skriva kritik över hans senaste korrespondens i Helsingfors Dagblad; han är olycklig över att han gjort ett stavfel och skrivit poutpourri i stället för potpourri; vad skall Robert Lagerborg tycka?

  Alexandra Edelfelt Robert Lagerborg
 • Edelfelt skall beställa kläder så fort han får de Eklöfska pengarna, men det kan räcka några dagar då han först måste skriva till firman Fould & Co i Paris; han och Karel Scriba har tänkt hålla en "Flickabend" [flickkväll] då de tillsammans skulle lappa sina kläder, men de har ändrat sig och överlåter arbetet åt en skräddare som Scriba har snokat upp.

  Paris August Eklöf Karel Scriba Beer Léon Fould
 • Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och ber henne kyssa systrarna och hälsa alla; har Mamma förresten sett ett värre bläck och penna?

  Alexandra Edelfelt