dagstidningar döden ekonomi fotografier historia kläder korrespondenter krig musik sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skönlitteratur soldater språk stipendier studenter studentliv studentnationer studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet teater tyska vår

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 17 april 1874, 8 sidor. Sidorna 3 och 4 skrivna av Berta Edelfelt.

[...] Under det min kära Fritz M. var utgången ställde hans Mamma till mig en samvetsfråga d.v.s. om jag tyckte att hennes son hade talent. Nu stod jag i strid med mig sjelf. Artigheten sade ja, samvetet nej, och artigheten segrade. Då jag emellertid vet att Matthæi är rik, och att hans Mamma är så innerligt glad öfver att i framtiden få se honom som artist, samt då han sjelf har lust, och talenten kanske blott är alltför försummad hittils, kunde jag ej gerna svara annorlunda. – Egendomliga förhållanden ha gjort M. till målare. – Ehuru uppfostrad vid polyteknikum i Hannover, tillbringade M. dock alla sina somrar hos sina morbröder i Bretagne, och hans sympathier blefve fullkomligt franska. Såsom hannoveranare insåg han dessutom det hjertligaste hat till preussarne. – När derföre kriget utbröt fick vår vän M. en omotslåndlig lust (ehuru då blott 18 år) att gå in som frivillig vid franska armén, så mycket mer som hans närmaste vänner voro officerare i Frankrike. Hans tyska farbröder satte sig deremot strängt på tvären och han tvangs att afgifva ett löfte att aldrig bli militär hvarken i Frankrike eller Tyskland, – för att undvika splittring i familjen. Tänk dock på hvilket egendomligt förhållande: 2 kusiner på tysk och 3 på fransk sida stupade under de ödesdigra 70–71. – Som Matthæi hade lust för ritning (ehuru ej att jämforas med hans soldatlust) lät man honom hagen dragen välja en målarakademi, och valet föll på Antw. hvarföre familjen som förut bott än här än der i Dresden, i Schweiz, i Paris, slog ned sina bopålar här. Systrarna äro också så innerligen glada att se honom sansad här i akademin, och småningom de förhatliga officersplanerna slagna ur hågen. För resten är han, om någon, skapad till soldat. Han är frisk och stark, han är vacker, han är rik – hvad behöfves det väl mera. [...]

Innehåll

 • Alexandra Edelfelt har oroat sig för den Hackmanska växeln, vilken Edelfelt redan i förra brevet meddelade att slutligen har anlänt.

  Alexandra Edelfelt Johan Friedrich Hackman
 • Det gläder Edelfelt att Alexandra Edelfelt tyckt om korrespondensen i Helsingfors Dagblad; Robert Lagerborg har inte ändrat på någonting i texten; Edelfelt fick brev från Lagerborg, som bad honom fortsätta med korrespondenserna emedan början lovar det bästa.

  Alexandra Edelfelt Robert Lagerborg
 • Edelfelt anser som Alexandra Edelfelt att det vore oklokt och onyttigt att dementera den Schaumanska notisen, då den till största delen är riktig.

  Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman
 • Det går rykten om att Edelfelt är bland de tre bästa i hela concoursen [tävlingen]; den som har mest poäng när resultaten från de olika deltävlingarna räknas ihop får guldmedaljen, de två följande kommer att tillskrivas prix d'excellence; av administratören lär man ha fått veta att de tre första i den högsta klassen, naturklassen, vore Peeters, Émile Claus och Edelfelt; Sidney Adams lär inte vara bland de tre första; Jozef Van Rysel, Pieter Frans de Beule och Aloïs Boudry har gjort dåliga prov i en del av deltävlingarna; Peeters påstår att Edelfelt är bland de sex första i målning, och Edelfelt har sett ett tryckt korrektur där han tillsammans med Adams placerat sig på andra plats i estetik, historia och antikviteter; ryktet kan med andra ord vara sant; men Alexandra Edelfelt får inte ännu berätta det för någon annan; han är glad, men det gör honom ont om Adams, som häromdagen godmodigt sagt att han uppfött en orm vid sin barm då han undervisat Edelfelt i anatomi och perspektiv.

  Alexandra Edelfelt François [?] Peeters Sidney Adams Émile Claus Jozef Van Rijssen Pieter Frans de Beule Aloïs Boudry
 • Ett blad av brevet är rekonstruerat av Berta Edelfelt.

  Berta Edelfelt
 • Adams hade inte trott att Edelfelt skulle kunna bli en medtävlare om första priset.

  Sidney Adams
 • Edelfelt har flera gånger varit hos Nicaise de Keyser med sin kolkomposition "Attilas död", men han har ständigt så mycket att ändra så han tror inte att han hinner få den färdig för utställningen i Helsingfors; han har funderat på att välja ett annat ämne, Gustaf Adolf och de 70 vid Demmin, som han tror att bättre skulle tilltala Helsingforspubliken; arbetet med kompositionen "Alexander den store på dödsbädden" för Antwerpen expositionen tar mycket tid och de vackra vårkvällarna lockar också till promenader.

  Helsingfors Antwerpen Demmin Nicaise de Keyser Attila Gustav II Adolf
 • Edelfelt var härom dagen bjuden på soaré hos Matthæis, som hade släktingar från Bretagne på besök, bland andra fröknarna de St Georges; systrarna Matthæi var mindra blyga och mera bekanta än tidigare; Edelfelt hade spelat piano och sjungit; Karel Scriba hade också varit bjuden och han nämnde Fänrik Ståls sägner; man bad Edelfelt deklamera "Vårt land" på tyska.

  Bretagne Karel Scriba Matthæi Frédéric Matthæi Matthæi Matthæi de St Georges Stål
 • Här börjar Edelfelts egen text igen.

 • Medan Fritz (Frédéric) Matthæi var utom hörhåll vände sig hans mor till Edelfelt och frågade om hennes son hade talang; Edelfelt stod inför ett dilemma – artigheten sade ja, samvetet nej; artigheten segrade; Matthæis väg till målare har varit egendomlig; Matthæi är uppfostrad vid polyteknikum i Hannover, men tillbringade somrarna hos sina morbröder i Bretagne, vilket gjort honom fransksinnad; han hyser "det hjertligaste hat" till preussare; då fransk-tyska kriget utbröt ville Matthæi ansluta sig till franska armén; hans tyska farbröder tvingade honom att lova att aldrig bli militär i varken Frankrike eller Tyskland; eftersom han visade lust för ritning, lät man honom i stället välja en målarakademi och valet föll på Antwerpen; familjen som tidigare bott i Dresden, Schweiz och Paris slog sig också ner i staden; systrarna är glada över att Matthæi har övergett sina officersplaner; Edelfelt tycker att Matthæi är som skapt för att vara soldat.

  Frankrike Paris Tyskland Schweiz Antwerpen Dresden Bretagne Hannover Kungliga konstakademien i Antwerpen Matthæi Frédéric Matthæi Matthæi Matthæi
 • Karel Scriba påstår att han kommer att sakna Edelfelt; därför har han skrivit till en ung, framstående elev till Carl von Piloty i München, C. [?] Klimsch (bror till tecknaren) för att höra om Edelfelt kunde bli elev hos Piloty; Scriba fick till sin sorg veta att Klemsch dött i kolera några dagar tidigare.

  München Karel Scriba Carl von Piloty Ludwig Klimsch Eugen Klimsch
 • Har Alexandra Edelfelt hört det sorgliga budskapet från München, att Wilhelm von Kaulbach är död; det tycks gå hett till vid Isarstranden, så Edelfelt tänker inte under några omständigheter åka till München; i Belgien, Frankrike och England har ännu inte märkts av någon epidemi; Edelfelt har inte varit sjuk en enda dag under sin vistelse.

  Frankrike England München Belgien Isar Alexandra Edelfelt Wilhelm von Kaulbach
 • Alexandra Edelfelt har sprungit hos senatorerna angående Edelfelts stipendium; svar borde snart komma.

  Alexandra Edelfelt
 • De nya kläderna sitter förträffligt och betalades kontant.

 • Följande dag skall Edelfelt gå till fotografen; inom kort borde han således in effigy [i bild] komma till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har ännu inte skrivit till Leonard och Lulle (Julian) Serlachius; de vackra vårkvällarna gör att man hellre vill vara ute än att sitta inne och skriva.

  Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • Edelfelt vill gärna höra om Nylänningarnas fest; Alexandra Edelfelt får gärna be hans vänner skriva till honom; han är övertygad om att Axel Antell talat bra och vackert om årsfesten; Edelfelt tycks inte riktigt begripa att det är vår och han ser ändå inte några vita mössor eller hör studentsång.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell
 • P.S. Edelfelt har inte skrivit till Morbror Gustaf Brandt och han "skäms ögonen" ur sig.

  Gustaf Brandt
 • På teatern har Edelfelt sett "le Roman d'un jeune homme pauvre"; den spelades utmärkt av artister från Gymnase i Paris.

  Paris Gymnase-Dramatique