brev dagstidningar korrespondenter pris (belöning) studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet tavlor teater utställningar väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 22 april 1874, 4 sidor.

[...] Jag är hjertligt glad öfver att till svar på Mammas bref (och Morbrors) som jag fick i dag morgse, kunna lemna ett fullständigt resultat öfver konkursen. Idag inlemnade vi nämnl våra kartonger och fingo omedelbart veta våra platser. Jag kan fröjda mig åt ett utmärkt godt resultat, mycket bättre än jag kunnat tänka. – Tänk, att jag i alla brancher, med undantag af expression är ibland de 6 första, samt att jag har det tredje prix d’excellence, såsom jag i mitt förra bref förmodade. Är det icke otroligt? Se här mina platser: Målning 5te, Teckning 3dje Komposition 5te (Expression 7de således intet hedersrum) Anatomi: 1º Skelett 4de 2º Muskler 5 Perspektiv: 1º linear 2dra 2º Pastell 6te Historia 2dra Esthetik 1sta, Kostymer och antiquiteter 3dje. Som sagdt allt detta är mycket, mycket mera än jag formodade, och isynnerhet gläda det mig att jag har goda platser i de tre hufvudsakligaste sakerna teckning målning och komposition. Ett så godt resultat tror jag ännu ingen utländing fått efter blott ½ års vistande vid akademin. [...]

Innehåll

 • Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt och Morbror Gustaf Brandt.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Resultatet från konkursen [tävlingen] har kommit och Edelfelt fick tredje platsens prix d’exellence; i alla kategorier, förutom i expression, placerade han sig bland de 6 främsta; i målning var placeringen: 1. Pieter Frans de Beule, 2. Aloïs Boudry, 3. Peeters, 4. Émile Claus, 5. Edelfelt, 6. Léon de Pape; tänk att han placerade sig före Sidney Adams, Jozef Van Rijssel, Nicolaas Staffelaar och Jules Dubois; en ung skulptör, Monsieur Lambeaux tröstade Edelfelt och Adams för deras 5:e och 6.e placering i komposition med att deras kompositioner avvek från de akademiska reglerna, men var de första i originalitet och teckning; som Alexandra Edelfelt ser är han hjärtligt glad över framgången; det är bäst att inte nämna om hans 3:je prix d'excellence för B.O.Schauman innan resultatet finns i svart på vitt i den tryckta katalogen.

  Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman François [?] Peeters Sidney Adams Léon de Pape Émile Claus Jozef Van Rijssen Pieter Frans de Beule Aloïs Boudry Nicolaas Steffelaar Jef Lambeaux Jules Dubois
 • Nicaise de Keyser tyckte att Edelfelt med sin kartong lyckats få en mycket bra helhet; Edelfelt vågar därför ställa ut den i Helsingfors.

  Helsingfors Nicaise de Keyser
 • De arbeten som i tävlingen fick hedersomnämnanden kommer att ställas ut under tre dagar; man säger också att Edelfelts uppsats i estetik, som hamnade på delad första plats med Louis-Joseph Antonis, kommer att tryckas i katalogen.

  Louis-Joseph Anthonissen
 • Edelfelt har inte besökt Brügge ännu.

  Brygge
 • Edelfelt skulle gärna vilja ha svar av B.O.Schauman om det lämpligaste sättet att skicka målningen till Finland.

  Finland Berndt Otto Schauman
 • Det är varmt som på sommaren och Edelfelt längtar till Paris; han är säker på att Nicaise de Keyser och Polydore Beaufaux blir ledsna över att han reser.

  Paris Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser
 • Edelfelt har varit på teater med pjäsförfattaren Du Caju och Karel Scriba.

  Karel Scriba Du Caju
 • Det är varmt väder; Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt farväl och hälsar till alla; han hoppas få färdigt sin andra korrespondens till Helsingfors Dagblad följande dag; han stannar på plats troligen till den 3 eller 4 maj.

  Alexandra Edelfelt