adresser (kommunikation) bildkonstläroinrättningar brev engelska fotografier franska frimärken gudstjänst katolicism kläder konstnärer kungar kvinnor kyrkor mässa (gudstjänst) museer påvar politik protestantism religion (fenomen) språk städer studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet tavlor tyska utställningar världsmedborgarskap

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 30 april 1874, 8 sidor.

[...] Vænerbergs och F. Forstens vistelse i Paris kunna icke ersätta Lindholms. – Hvad de båda yngre artisterna W. o. F.F. beträffar, så äro de båda mycket beskedliga och angenäma menniskor, men den förre saknar totalt Schwung och den senare allvar, hvarföre deras sällskap ofta kan vara mera distraherande än uppbyggeligt. Jag tänker så mycke som möjligt hålla mig till Becker och Adams för att komma i sällskap med flitiga och allvarligt sträfvande figur målare, helst utländingar. Morbror G. har fullkomligt rätt deri, att man har nog af landsmännen derhemma. Också har jag ej det ringa saknat sådana här i A. – , ty jag anser att gemensamma idéer, sympathier sträfvan står tusen gånger högre än språket, de äro föreningslänkar som stå öfver nationaliteterna. Dessutom lär man språk då man endast hör främmande och alls ej sitt eget. Det har jag sjelf sett här. Om jag också ännu talar franskan styft och dåligt, så har jag emlertid flere gånger efter längre räsonnemang med tyskar blifvit tagen för en deras landsman, hvilket bevisa att jag gjort framsteg i tyskan. I Paris skall jag på det sorgfälligaste undvika andra språk an franska och engelska, som jag, om tiden medgifva skall börja studera. Tänk om Adams skulle kunna skaffa mig plats hos Gérome, en af samtidens största målare! Det vore icke illa! Adams känner mycket bra Mr Gudin (marinmålare, upphofsman bl.a. till originalen till de venetianska och neapolitanska lithografier, som hänga i vår sal) och denne är en ungdomsvän till Gérome. De Keyser har sagt Adams att Gérome vore den utmärktaste lärare han visste, och var mycket glad öfver att Adams tänkt gå till honom. – Emellertid vågar jag alls ej hoppas derpå. [...]

Innehåll

 • Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt; han hade redan hunnit tro att hon börjat sända breven till Paris.

  Paris Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt stannar fram till konstakademiens prisutdelning; han är bekymrad att tvätten inte skall hinna bli färdig till dess.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Edelfelt har tänkt stanna två dagar i Brüssel med Jules Dubois.

  Bryssel Jules Dubois
 • Det är ledsamt att Berndt Lindholm inte är i Paris, vilket förklarar varför han inte svarat på Edelfelts två brev; tråkigt blir det att ensam komma till "le petit village" [den lilla byn], som fransmännen säger.

  Paris Berndt Lindholm
 • Edelfelt åker troligen direkt till Hotel Russie på Rue Racine, där hans amerikanske vän Robert Arthur bor; tyvärr känner han inte till Adolf von Beckers adress; så fort Edelfelt anländer skall han sända en adress till Alexandra Edelfelt.

  Hôtel Russie Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Robert Arthur
 • Varför skriver inte B.O.Schauman om hur Edelfelt ska sända tavlorna?; han tar med kartongen och torsen till Paris och ber Adolf von Becker om råd; försändningen kommer därför först i slutet av maj till Helsingfors.

  Helsingfors Paris Adolf von Becker Berndt Otto Schauman
 • Folk säger att Sidney Adams och Edelfelts kartonger var de bästa av de sex kompositioner som fick hedersomnämnande.

  Sidney Adams
 • Edelfelts kammare är alldeles full med saker som ska packas ner; det ser verkligen "ödigt" [stökigt] ut som Tajta (Fredrika Snygg) skulle säga.

  Fredrika Snygg
 • Edelfelt skall gå till Nicaise de Keyser för att visa sin skiss Gustaf II Adolf och samtidigt ta farväl; han fruktar för besöket hos Polydore Beaufaux, som anser att man så länge som möjligt skall stanna vid konstakademien.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser Gustav II Adolf
 • Sidney Adams mor och vackra syster är tillsammans med moderns kusin i Belgien för att se utställningen; Edelfelt har ännu inte sett dem.

  Belgien Sidney Adams Adams Adams
 • Torsten Wænerberg och Filip Forsten är i Paris, men de kan inte ersätta Berndt Lindholm; den första saknar schwung, den senare allvar; Edelfelt tänker hålla sig till Adolf von Becker och Sidney Adams; Morbror Gustaf Brandt har rätt i att man har nog av landsmän därhemma; i Antwerpen har han inte saknat sådana; gemensamma idéer, sympatier och strävan förenar mer än språk och står över nationaliteterna.

  Paris Antwerpen Adolf von Becker Gustaf Brandt Berndt Lindholm Sidney Adams Thorsten Waenerberg Filip Forstén
 • Även om Edelfelt ännu talar franskan "styft" och dåligt så har umgänget med tyskarna gjort att man till och med misstagit honom för tysk; i Paris skall han försöka undvika andra språk än franska och engelska.

  Paris
 • Edelfelt hoppas att Sidney Adams skulle kunna skaffa honom plats hos Jean-Léon Gérome, via Monsieur Théodore Gudin som känner dem båda; Nicaise de Keyser har till Adams sagt att Gérome är den mest utmärkta lärare han känner till.

  Jean-Léon Gérôme Nicaise de Keyser Sidney Adams Théodore Gudin
 • Om Paris är för dyrt kommer Edelfelt kanske tillbaka till Brüssel eller Antwerpen; Jean-François Portaels är en god lärare; han får fråga Adolf von Becker om råd.

  Paris Antwerpen Bryssel Adolf von Becker Jean-François Portaels
 • Edelfelt vill inte komma ur den goda arbetstakt som han vant sig vid i Antwerpen; i Paris måste han komma i arbete så fort som möjligt, annars blir det till dagdriveri; även Sidney Adams ska "bråka" [stå i] och arbeta allt vad han kan vid Seines strand.

  Paris Antwerpen Seine Sidney Adams
 • Edelfelt har varit i Brügge med Léon de Pape som ledsagare; de såg Memlingsmuseet och såg allt vad Brügge hade att erbjuda; i Tour de la Halle kunde man se havet, Ostende, Blankenberg, Courtray och hela det bördiga Västflandern.

  Brygge Ostende Blankenberge Kortrijk Västflandern Memling-museet Léon de Pape Hans Memling
 • Edelfelt var bjuden hem till Léon de Pape och träffade hans mor och två bröder; det är ett vänligt men mycket katolskt hem; den äldre brodern skall söka in till prästseminariet; den yngre brodern, Ellen Edelfelts affärsvän, är en "vacker och mycket pratsam ungdom om 13 år"; i Edelfelts öron lät det egendomligt att med sådan innerlig kärlek höra talas om den "Helige fadren" [påven], som man vanligtvis bara driver med i nordiska förhållanden.

  Ellen Edelfelt Léon de Pape J. de Pape de Pape Pius IX de Pape
 • På söndag morgon gick Edelfelt i mässa i Notre Dame, där det finns en Maria av Michelangelo och Carl den djärves grav.

  Notre Dame-kyrkan i Brygge Michelangelo Maria Karl
 • Efter mässan tog de en lång promenad i stadens omgivningar; Edelfelt hade läst ”Chatiments terribles des revolutionnaires et des ennemies de la Sainte église” som Léon de Pape fann förträfflig; Edelfelt tyckte inte om hur författaren gav negativa epitet åt Martin Luther, Voltaire och Jean-Jaques Rousseau; bokens syfte var att få Henri V till kung; Louis Philippe skall på dödsbädden ha yttrat att Henri V måste regera över Frankrike; "uslingarna" Ludvig XVIII och Carl X görs till hjältar, Louis Philippe och Napoléon till de eländigaste syndare; ymnigt förekommer underverk, jungfru Maria i Lourdes och profetior; Edelfelt försökte tala så sansat som möjligt fastän harmen brände i bröstet; vad Frankrike vore lyckligt om det vore protestantiskt; i maj firas en stor kyrklig fest i Brügge, dit pilgrimmer från Frankrike och Belgien kommer för att be för påven och för att denne skall återfå sin världsliga makt.

  Frankrike Belgien Brygge Lourdes Voltaire Napoleon I Bonaparte Léon de Pape Henri de Chambord Maria Martin Luther Jean-Jaques Rousseau Louis Philippe I Ludvig XVIII Karl X Pius IX
 • Antwerpen var sagolöst vacker när de anlände till St Annika för att med ångfärja ta sig över Schelde; den makalösa tornspiran höjde sig mot den blå kvällshimlen.

  Antwerpen Schelde Vårfrukatedralen i Antwerpen
 • Edelfelt får sina fotografier på lördag; han ska sända dem hem, så Alexandra Edelfelt får ännu några rader från honom från Antwerpen; han skall försöka sälja en del av sina gamla kläder hos en skräddare.

  Antwerpen Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt sänder frimärken till Ellen Edelfelt från lilla de Pape och ber Alexandra Edelfelt hälsa alla; han avslutar med att konstatera att brevet är slarvigt och oläsligt.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt J. de Pape