Innehåll

 • Hos Adolf von Becker läste Edelfelt Alexandra Edelfelts och Mille (Emil) Cedercreutz brev med glada underrättelser.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Emil Cedercreutz
 • Edelfelt blev glad över konsul Hackmans beställning och är nöjd över att Mille (Emil) Cedercreutz meddelat att den inte behöver vara färdig förrän om ett eller flera år; han vill på inga villkor ta emot pengar förrän tavlan är färdig.

  Emil Cedercreutz Johan Friedrich Hackman
 • Edelfelt tycker det är obehagligt att ha tagit emot 200 mark av Calle Holm och 500 mark av August Eklöf utan att ännu ha gjort något för att måla deras tavlor.

  August Eklöf Carl Holm
 • Edelfelt har börjat med ett studiehuvud för Calle Holms tavla; modellen hyr han med Adolf von Becker; hon är mycket vacker och med lite idealisering borde resultatet bli i Calle Holms smak; Catharina Medici tror han som sagt inte blir ett lyckat motiv.

  Adolf von Becker Carl Holm Katarina di Medici
 • Edelfelt är nu elev hos Jean-Léon Gérome; Adolf von Becker hade följt honom till Gérome, som emellertid inte var på plats; några dagar senare tog en amerikan och tidigare elev hos Gérome med Edelfelt till École des Beaux arts, där han träffade Gérome och tack vara sitt intyg från Antwerpen genast blev antagen; Géromes privatateljé är rikligt utsmyckad i egyptisk stil.

  Antwerpen École des Beaux-Arts Adolf von Becker Jean-Léon Gérôme
 • Jean-Léon Gérome sade att han bara haft en elev från Ryssland tidigare, Vasilij Wereschagin; Edelfelt kunde tillägga att kejsaren nyligen köpt Wereschagins tavlor och dessutom gett honom en statlig pension.

  Alexander II Jean-Léon Gérôme Vasilij Veresjtjagin
 • För att få inträde till École des Beaux arts (som Jean-Léon Géromes ateljé utgör en del av) måste Edelfelt som utlänning ha en rekommendation av ryska ambassadören eller generalkonsuln; han åkte till ryska ambassadhotellet långt bakom St. Sulpice och fick genast en artig skrivelse av Generalkonsul Donauroff; tjänstemännen vid ryska legationen tycks i allmänhet vara utmärkt hyggliga och förekommande.

  École des Beaux-Arts Saint-Sulpice Jean-Léon Gérôme Donauroff
 • Intagningen av "le nouveau", nykomlingen, bestod i att de övriga eleverna gjorde skamlöst ogenerade anmärkningar om Edelfelt; sedan skulle han enligt reglerna sjunga, han valde "se på de sjömansgossar"; sedan följde en av de äldre eleverna med honom till vinhandlaren och tobaksboden där Edelfelt fick lov att handla produkter för 10 francs; därefter återgick man till arbetet.

 • I statuterna för École des Beaux Arts står det att var och en skall själv införskaffa ett staffli, en stol och en portfölj; inköpet kostade 15 francs.

  École des Beaux-Arts
 • Intagningen var lindrigare än Edelfelt tänkt sig; fransmännen lämnade honom snart i fred; en ung "sprätthök" från Athen försökte driva med honom, men Edelfelt svarade ifrån så elakt han kunde; fram till att en ny kommer är det hans uppgift att köpa tvål och föra handduken till "tvättmadamen"; som Alexandra Edelfelt märker duar man varandra i ateljén; Edelfelt tänker på alla styva engelsmän och amerikaner i ateljén som fått genomgå samma behandling; Sidney Adams kommer att ta illa upp när han får ett sådant mottagande då han kommer i augusti; några schweizare frågade mycket om Finland och kände till Helsingfors, Åbo och Wiborg.

  Viborg Helsingfors Finland Åbo Aten Alexandra Edelfelt Sidney Adams
 • Man tecknar bra hos Jean-Léon Gérome, men däremot målar man inte lika bra som i Antwerpen; ingen har lika präktig färg som Pieter Frans de Beule, Émile Claus eller Jef (Jozef) Van Rysel; man målar inte torser i lebensgrösse [naturlig kroppsstorlek], utan hela figurer med en höjd på ungefär 60 centimeter; Adolphe Yvon korrigerar så länge Gérome är på resa till Holland; i synnerhet bland amerikaner och engelsmän finns usla tecknare och målare, men Englands och Amerikas framtidskonst angår inte Edelfelt.

  England Amerika Antwerpen Nederländerna Jean-Léon Gérôme Émile Claus Jozef Van Rijssen Pieter Frans de Beule Adolphe Yvon
 • I söndags var Edelfelt för sista gången på bjudning hos Mellins, friherrinnan Wilhelmina med dotter Constance reser till Ems; unga baron Axel Mellin var där, men hans fru var trött efter resan och därför inte synlig; friherrinnan Emilia Wallenskiöld och fröken Jeannette Lepsen utnyttjar tiden väl, på kort tid har de sett allt i Paris och ändå flera gånger varit på Louvren, Salongen och Luxembourg.

  Paris Louvren Luxembourgpalatset Ems Axel Gustaf Mellin Wilhelmina Mellin Jeannette Lepsen Emilia Charlotta Wallensköld Constance Ekelund Ada Maria Fredrika Helena Mellin
 • Berndt Lindholm är tillbaka i Paris, efter sin vistelse i Götheborg, där hans son ligger svårt sjuk med "tuberkler i hjernan" och hans fru varit svag och lidit av "nervattacker".

  Paris Göteborg Berndt Lindholm Carolina Lindholm Ragnar Lindholm
 • Mille (Emil) Cedercreutz är på väg till Paris, men vill på allt sätt undvika att störa Edelfelt; till skillnad från umgänget med herrar som Gustaf Sohlström, Karl Snellman och Johan Pentzin gläder sig Edelfelt över att träffa sin gamla kamrat och gode vän Mille; i augusti och september har han dessutom lov från Jean-Léon Gérômes ateljé.

  Emil Cedercreutz Jean-Léon Gérôme Gustaf Sohlström Karl Snellman Johan Pentzin
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt uttrycka hans känslor och tankar för Mille (Emil) Cedercreutz; själv skall han skriva till Mille och hans morbror; det skall bli roligt att träffa någon av hemklicken igen; han förebrår sig för att inte ha skrivit till morbror Gustaf Brandt och Lulle (Julian) Serlachius; därtill borde han skriva till Johan Friedrich Hackman, Robert Lagerborg och Léon de Pape i Antwerpen.

  Antwerpen Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Emil Cedercreutz Julian Serlachius Léon de Pape Robert Lagerborg Johan Friedrich Hackman
 • Med Adolf von Becker har Edelfelt besökt den unge ryska målaren Alexej Harlamoff, som är duktig kolorist och beundrare av Rembrandt.

  Adolf von Becker Alexej Charlamov Rembrandt
 • Underligt att Alexandra Edelfelt fick betala extra för brevet, alla Adolf von Beckers brev kommer fram med ett 50 centimes frimärke; han ber mamma hälsa alla, i synnerhet systrarna; ännu har han inte flyttat till Rue Carrieres 12, men troligen följande vecka.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker
 • *Obs. Smultron och körsbär har de sedan länge.