Innehåll

 • Edelfelt har ännu inte flyttat till Rue des Carrières 12, vilket Alexandra Edelfelt tycks förmoda i sitt senaste brev; hälften av sina saker har han fört till ateljén; det är ingen brådska då han har betalat hyra ända till den 9 juni, och han inte har behövt ateljén, eftersom han förmiddagar arbetat hos Jean-Léon Gérôme och eftermiddagarna hos Adolf von Becker.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt gladde sig åt Ellen Edelfelts brev och skildringen av hennes födelsedag; det var snällt av gossarna Serlachius att ge henne broschen; gumman Adèle Gadd gav ett ur.

  Adelaide Gadd Ellen Edelfelt Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • Vädret har slagit om, nu har de brännande hetta.

 • Efter en vecka är Edelfelt hemmastadd i Jean-Léon Gérômes ateljé; Gérôme är ännu inte tillbaka från sin resa till Holland och en annan konstnär har korrigerat deras arbeten; i ateljén gladde sig alla åt nyheten att Gérôme fått medaille d’honneur, den högsta belöningen vid expositionen (salongen).

  Nederländerna Jean-Léon Gérôme
 • Tillsammans med Berndt Lindholm och engelsmannen Monsieur Bowen vid Jean-Léon Gérômes ateljé åkte Edelfelt till Saint Cloud för att se på kapprodd i engelsk still på Seine; han har inte sett något vackrare än utsikten från Mont Valérien; i Meudon såg de porslinsfabriken och de bjöds in till Bowens vän Monsieur Roberts; på kvällen tog de tåget till Paris efter en av de allra angenämaste dagar man kan tänka sig.

  Paris Saint-Cloud Meudon Seine Mont-Valérien Jean-Léon Gérôme Berndt Lindholm Bowin Roberts
 • Berndt Lindholms gosse har tuberkler i hjärnan.

  Berndt Lindholm Ragnar Lindholm
 • Paris omgivningar tycks vara alldeles förtjusande, och Edelfelt skall när solen känns alltför brännande söka sig ut till dessa "paradisiska nejder".

  Paris
 • Edelfelt har målat studiehuvudet för Calle Holms tavla; modellen som han hyrde tillsammans med Adolf von Becker kostade honom 10 francs.

  Carl Holm
 • Oförutsedda depenser [utgifter] har lett till att Edelfelts börs magrat och han ber Alexandra Edelfelt skicka pengar; han måste betala 20 francs för att skriva in sig vid École des Beaux arts; när han kommer till Clichy och ateljén på Rue de Carrière kommer han bättra att kunna hushålla med pengarna; han har på morgnarna börjat dricka choklad och äta ett bröd (mer än hälften av ett Helsingforsiskt franskt bröd) förmånligt på ett litet crèmerie [mjölkbutik] i närheten.

  Helsingfors Clichy École des Beaux-Arts Crèmerie Richelieu Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt skulle gärna vara med om bröderna Serlachius "magistervift", men får nöja sig med att sända sina lyckönskningar brevledes.

  Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • Alexandra Edelfelt funderar på en resa till Italien eller Frankrike, vilket gläder Edelfelt; om man lever sparsamt vid resemålet, exempelvis Florens, borde levnadskostnaderna vara nästan de samma som i Helsingfors; friherrinnan Emilia Wallensköld torde inte göra av med mycket pengar under sin rundresa; det lönar sig att fråga fröken Jeannette Lepsen om förhållandena i Italien när hon kommer hem.

  Helsingfors Frankrike Italien Florens Alexandra Edelfelt Jeannette Lepsen Emilia Charlotta Wallensköld
 • Har Edelfelt redan talat om för Alexandra Edelfelt att han tillsammans med Adolf von Becker var hos den ryske målaren Alexej Harlamoff?; Harlamoff har nu fått en kallelse att komma till Ems för att porträttera kejsaren; Harlamoff har stort anseende bland målarna i Paris och ryssarna står högt inom konsten.

  Paris Ems Alexandra Edelfelt Alexander II Adolf von Becker Alexej Charlamov
 • Edelfelt vet inte hur han skall arrangera Calle Holms tavla.

  Carl Holm
 • Edelfelt skickar ett fotografi av Henri Schneider i konfirmationsdräkt, som han fått från Antwerpen till Ellen Edelfelt; Alexandra Edelfelt kan senare sända det tillbaka eller behålla det.

  Antwerpen Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Henri Schneider
 • Edelfelt skall skriva till morbror Gustaf Brandt så snart han får tid.

  Gustaf Brandt
 • Distanserna [avstånden] i Paris är odrägligt långa och tidskrävande; han får nu lov att stiga upp på slaget 6 om morgnarna; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa alla bekanta och systrarna; *han kan inte förstå varför det är sådant "spektakel" med postportot, när alla andra finländare betalar bara 50 centime och posten ändå kommer fram.

  Paris Alexandra Edelfelt