Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - alttaritaulut

Ombord på Grefve Berg d. 3 Juli 71. på resa till Åland 3.7.1871

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från fartyget Grefve Berg den 3 juli 1871, 16 sidor.