Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - kertomukset

Paris d. 2 Mars 1875 (fortsatt d. 3) 2.3.1875–3.3.1875

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 2 och 3 mars 1875, 8 sidor.