Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - kaasut

d. 15 december 15.12.1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt den 15 december 1885, 4 sidor.

Paris d. 4 februari 86 4.2.1886

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 4 februari 1886, 6 sidor.

Paris 10 februari 86 10.2.1886

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 10 februari 1886, 2 sidor. Brevet saknar slut.