Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - ilo

Paris 14 april 88 sent på aftonen 14.4.1888

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 14 april 1888, 4 sidor.

Belfort (stationshuset) lördag 9 nov. kl. 5 e.m. 9.11.1889

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Belfort den 9 november 1889, 4 sidor.

27.2.90. 27.2.1890

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt den 27 februari 1890, 6 sidor.