Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - nykterhet

Stockholm torsdag afton – juli 79 Hôtel Rydberg 10.7.1879

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Stockholm en torsdagsafton i juli 1879, 8 sidor.

Stockholm d. 9 november 1879 9.11.1879

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Stockholm den 9 november 1879, 12 sidor.