Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - förteckningar

Paris 11 maj på aftonen. 11.5.1889

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 11 maj 1889, 4 sidor.