Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

joulu kielet kirjat kirjeet ranskan kieli ystävät

Jag var äfven bjuden till Lindholms på
julaftonen tills med Becker, men som vi fingo
redan för 3 veckor sedan lofvat vara med
de andra, fingo vi lof att afslå det annars
trefliga anbudet.
– – Från Axel An
till fick jag flere böcker. Till Lulle och
Axel har jag skrifvit nyligen. De präktiga
gossarne. De äro dock verkliga vänner.
Ramsay stannar ännu några veckor i

Paris, men jag kommer troligen ej att se No.
nom ofta, då han bor i andra andan af staden,
och bära vågar sal, aldrig mötas Cavien börjar
nu att lära sig rita litet, han tecknar efter
förvitningar blad o.d. och har äfven vågat sig på
att teckna efter naturen) en åskkopp och
ett tvättfat, tyvärr snedt och vinde. Hertiben
gör framssig i franskan men här ett
underbart uttal. Il peut descha congpresider.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Från fragmentmappen, saknar början och slut.

 • På julaftonen var Edelfelt även bjuden till Berndt Lindholms med Adolf von Becker, men de hade redan för 3 veckor sedan lovat vara med de andra.

  Adolf von Becker Berndt Lindholm
 • Edelfelt fick flere böcker av Axel Antell.

  Axel Antell
 • Edelfelt har nyligen skrivit brev till Axel Antell och Lulle (Julian) Serlachius; de är verkliga vänner.

  Axel Antell Julian Serlachius
 • Anders Ramsay stannar ännu några veckor i Paris.

  Pariisi Anders Ramsay
 • Karl Alfred Caveen har börjat lära sig att rita litet.

  Karl Alfred Caveen
 • Rafael Hertzberg gör framsteg i franskan, men har ett underligt uttal.

  Rafael Hertzberg