Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

kirjeenvaihtajat kirjeet näyttelyt sanomalehdet

Tidningar får jag här läsa alla dag hos B.
hos Lindh. eller på C. de la Reg., så att Mamma
ej må besvara sig dermed numera. – Jag skall
snart börja på med något för Lagerb. – ännu är
det ej blifvit af. Emellertid har jag skrifvit och

ursaktat mig. Det förvånar mig höge-
ligen att mina taflor o. teckningen ej kom
mit till H. fors. De afsändes redan omkr.
d. 8. Maj. –
Jag skall väl skrifva till Schauman

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt får läsa tidningar hos Adolf von Becker, Berndt Lindholm eller på Café de la Régence, så Alexandra Edelfelt behöver inte besvära sig med detta mera.

  Café de la Régence Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Berndt Lindholm
 • Edelfelt ska snart börja på med något för Robert Lagerborg.

  Robert Lagerborg
 • Det förvånar Edelfelt att tavlor inte kommit fram till Helsingfors, de skickades den 8 maj; han ska skriva till B.O.Schauman.

  Helsinki Berndt Otto Schauman