Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

avioliitto häät koti köyhyys kulhot lapset (perheenjäsenet) lyriikka musiikki näyttelyt päivälliset pohjoismaalaiset puheet seuraelämä taiteilijat talous

talar om det lyckliga hem han
skall få o.d. "il me scie le dos".
Då jag kom till Villes bakom
all ära och redlighet belägna
atelier, var vigseln öfver,
och en samling skandinaver
i färd med att dricka bålar.
Ville har arrangerat det rigtigt
trefligt och det hela har bestämdt
ej kostat 100 frcs. Walter Ru-
neberg höll tal på tal, stämnin-
gen blef lifvad, och jag ryckte fram
med ett tal för Gubben Wallgren.
Ville var rörd – Herre Gud, det
är ju nu gjordt som gjordt är
och så fånigt det kan se ut, går
det väl kanske ändå. Det enda
är om de få sjuka barn eller
om den ena eller den andra af dem
ej är arbetsför. Alla som voro
der, tänkte med en viss förvå-
ning på Villes företag – och doktor
Munthe läste ganska vackra

verser om ungdom och
fattigdom och framtidshopp. –
Vi togo oss till att skrifva
på fläcken en festkantat
med soli, kör af ynglingar och
kör af jungfrur, barytons solo
recitativ o.d. det hela blef
mycket roligt, ehuru det ej tål
en strängare kritik. Jag författade
ett ballad artadt solo. Bäst var
Janzons verser på melodin
af Sandals kanon. – Några
tal af den ene och den andra voro
rätt lustiga. Ville sjelf var rörd.
Jag höll för den unga frun att
hon skulle hålla af gubben Wallgren,
då hon kommer hem i sommar, och
alla i familjen för resten. Hon tackade
och lofvade. Walter R. blef påstruken
och välsignade mig – Hemfärd
kl 4 till fots genom hela Paris.
Walter och jag kommo hem kl. 5
utfarne och trötta – och följande dag
salongen. – Och nu farväl jag
skall gå på en konstnärsmiddag
igen, med Sargent o.a. – tusen
helsningar från Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • [början saknas] talar om det lyckliga hem han skall få o.d. "il me scie le dos".

  Antoinette Råström Ville Vallgren
 • Då jag kom till Villes bakom all ära och redlighet belägna atelier, var vigseln öfver, och en samling skandinaver i färd med att dricka bålar. Ville har arrangerat det rigtigt trefligt och det hela har bestämdt ej kostat 100 frcs.

  Antoinette Råström Ville Vallgren
 • Walter Runeberg höll tal på tal, stämningen blef lifvad, och jag ryckte fram med ett tal för Gubben Wallgren. Ville var rörd – Herre Gud, det är ju nu gjordt som gjordt är och så fånigt det kan se ut, går det väl kanske ändå

  Antoinette Råström Walter Runeberg Ville Vallgren Georg Vallgren
 • Det enda är om de få sjuka barn eller om den ena eller den andra af dem ej är arbetsför. Alla som voro der, tänkte med en viss förvåning på Villes företag

  Antoinette Råström Ville Vallgren
 • och doktor Munthe läste ganska vackra verser om ungdom och fattigdom och framtidshopp.

  Antoinette Råström Axel Munthe Ville Vallgren
 • Vi togo oss till att skrifva på fläcken en festkantat med soli, kör af ynglingar och kör af jungfrur, barytons solo recitativ o.d. det hela blef mycket roligt, ehuru det ej tål en strängare kritik. Jag författade ett ballad artadt solo. Bäst var Janzons verser på melodin af Sandals kanon.

  Antoinette Råström Johan Janzon (epävarma yhteys) Ville Vallgren
 • Några tal af den ene och den andra voro rätt lustiga. Ville sjelf var rörd. Jag höll för den unga frun att hon skulle hålla af gubben Wallgren, då hon kommer hem i sommar, och alla i familjen för resten. Hon tackade och lofvade.

  Antoinette Råström Ville Vallgren Emilia Vallgren Georg Vallgren
 • Walter R. blef påstruken och välsignade mig

  Walter Runeberg
 • Hemfärd kl 4 till fots genom hela Paris. Walter och jag kommo hem kl. 5 utfarne och trötta

  Pariisi Walter Runeberg
 • och följande dag salongen.

 • Och nu farväl jag skall gå på en konstnärsmiddag igen, med Sargent o.a.

  John Singer Sargent
 • tusen helsningar från Atte