Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

kirjeet kuolema näyttelyt retket sää

Rom d. 18 maj (torsdag 178.
Älskade Mamma!
I dag blott några rader. Här just slu
tat ett bref på 2 ack till Hovings bror,
och genom att blott berätta sanningen om
Reinebergs och Krohns oro och ömma värd
vid Hs sjuksång, sökt vederlägga det
fördolda missnöje som uttalat sig i
ett hr Walter Hs (brodrens) bref öfver att
H. dog ensam. – Allt blef gjordt för honom
som i i menniskomagt stöd. – Allt detta
oss emellan. Krohn & Dr Holm äro i dag
i Tivoli med ett danskt herrskap Madevigs. Sedan
d. 1sta April (nej d. 28 mars) har jag sett Krohn
alla dagar – således ensligt nu. – Runebergs
komma hit på e.m. – gjort en färd i vagn
till Monte Gianceulo. – Herrligt väder, den
mest storartade utsist. – Jag är nästan säker
på att hemma hos Krohn nu ligger ett
bref fr. Mamma. Den som hade det!
Helsa alla från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har just avslutat ett brev till Victor Hovings bror Walter; han har skrivit om Walter Runebergs och Pietro Krohns oro och vård vid Hovings sjuksäng i ett försök att vederlägga det fördolda missnöje som Walter Hoving uttryckt över att hans bror dog så ensam.

  Pietro Krohn Victor Hoving Walter Runeberg Walter Hoving
 • Pietro Krohn och doktor Holm är i dag i Tivoli med ett danskt herrskap Madwigs; sedan slutet av mars har Edelfelt sett Krohn alla dagar, således har han ensligt nu.

  Tivoli Pietro Krohn C. Holm Madwig
 • Runebergs kommer på visit på eftermiddagen.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Edelfelt har gjort en promenad i vagn till Monte Gianicolo; vädret var härligt, utsikten storartad; han är nästan säker på att ett brev från Alexandra Edelfelt ligger hos Pietro Krohn.

  Janiculum Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Edelfelt hoppas att B.O.Schauman har anmält hans tavlor till expositionen!

  Berndt Otto Schauman