Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) huviretket kirjeet matkat sää seuraelämä uni

Paris, Kristi Himmelsfärds
torsdag 88. Kl. 2 e.m
Älskade Mamma,
Om fem minuter resa vi till
Barbizon (Fointainebleau skogen)
och bli der till lördag afton eller
söndag. Vädret är ej mera
fullt så vackert som det varit
– Men vi hoppas ändå att det
ej skall vara alltför svårt.
Soligt är det i alla fall. Båda
gläda vi oss som skolbarn åt
denna lof-resa. Jag skulle bli
tassig af nervositet och Ellan af
sömnlöshet om vi ej litet skulle
byta om luft. – Min vana lik-
mätigt har jag två förskräckligt
stora resbylten (färger o. d.). –

från Barbizon skall jag skrifva
Mycket har jag att berätta
från dessa siste tider men
det får bli till härnäst nu
måste vi fara i rappet.
Kaufmanns middag om
lördag får bli – Jag tycker
hvad de skola vara arga -
Farväl, helsa alla – hvad
det skall bli herrligt att kom-
ma ut i skogen –
Mammas
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt och Ellan reser strax iväg till Barbizon i Fontainebleauskogen; de stannar till lördag eller söndag.

  Barbizon
 • Vädret är inte mera lika vackert som det varit, men soligt.

 • De gläder sig åt resan; Edelfelt skulle bli "tassig av nervositet" och Ellan av sömnlöshet om de inte fick detta luftombyte.

  Barbizon Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt tar med sig sina färger.

  Barbizon
 • Edelfelt ska skriva långt från Barbizon, det finns mycket att berätta från den senaste tiden.

  Barbizon
 • Edelfelt och Ellan går inte till Kaufmanns middag om lördag.

  Richard Kaufmann Ellan de la Chapelle