Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) dramatiker huolestuneisuus kielet kirjailijat kirjeet lapset (perheenjäsenet) laulut maailmannäyttelyt musiikki näyttelyt ranskan kieli säveltäjät seuraelämä sotilaat teatteritaide

Paris 16 jan. 1890
Älskade Mamma,
I går afton fick jag Mammas bref –
och det grämde mig mycket att ni
varit så oroliga för pojken – men det
är ju naturligt att alla farhågor
all fruktan på detta afstånd skola få
gigantiska proportioner. Å andra
sidan tycker jag det ej vore bra om
vi, oss emellan, systematiskt skulle
förbättra för hållanden och se allt i rosen-
rödt. Utan att skrämma upp kan
man ju säga sakerna som de äro, det
är ändå det bästa. Då vi nu, Gud
ske tack och lof, ej haft några svårare
komplikationer hvarken hos Eder eller
här, så ha lyckligtvis de bättre un-
dersättelserna kommit strax efter
de oroande. – Gossen är nu alldeles
bra, har t.o.m.. lärt sig några nya
konster sås t.ex. att läsa och sjunga
på befallning – båda sakerna utförda

med djupaste allvar. Sången liknar
indiantjut och lofvar ingenting särdeles
musikaliskt, tyvärr. Läsningen är ett
entonigt porlande ljud, frambragdt
genom tungans trotande mot gommen.
– under detta vänder han ifrigt bladen
i boken. –
I går afton voro vi på vår första
"Sortée". Amic, den hederliga menni-
skan, som enligt Vallery Radot, vore
le plus charmant des hommes, s'il voulait
promettre de ne jamais écrire" – har nu
igen begått ett skådespel i tre akter.
– för att spela det hade han i går
hyrt renaissanceteatern, aktörer
och bjudit in pubiken – tout Paris.
Der voro vi också oj-oj-oj – hvad det
var banalt: – "Ah, vous refusez?
"Oh non, je ne serais pas mère si
je refusais – – je t'ai tout sacrifié
jusqu à mon honneur – je sais ta chore,
je t'appastiens – etc. etc. i tre
akter. – Hela publisken d.v.s. alla

Amics upprigtiga vänner voro af samma
mening som vi – han sjelf förtjust –
nöjd med spelet. Vi sutto med
Dagnan och fru, träffade för resten en
massa bekanta. – Som förpjes gafs
en rigtigt qvick farce af en ung för-
fattare Boucheron. – Vi rymde efter
Amics andra akt – huru grefve
de Sange blef försonad med grefvinnan
det få vi väl ändå veta en annan
gång. – Men är det ej ett problem,
detta, att vara en intelligent (genomsnittes
intelligent förstås) menniska – umgås med
bara fiffigt folk och konstnärer sådana
som Guy de Maupassant, Dagnan, Vallery
radot o.a. – och icke ha mera sjelf-
kritik? Tänk hvad hans fåfänga att
vara författare dessutom kostar honom
Nu gå vi till Grieg kl. 11 på för
middagen. Vi skola ändå ned till
Madeliene för några uppköp –
Dagnan har förlorat sin tid ända
sedan i Juli – öfverhufvudtaget

är det en reaktion efter upp-
hetsningen för och under verldsut-
ställningen.
Dagnan har i hela artist striden
har varit heroisk – Meissonier
likaså – jag beundrar ändå bra
mycket tapperhet – är det
gammalt krigarblod i mina ådror?
Och ändå är jag rädd för att vara
rädd då det gäller. –
Som sagdt, om en halftimme
sitta vi hos Grieg – men han spelar
naturligtvis ej för oss så här midt på
f.m. –
Helsa alla tusen gånger från
oss som ändtligen börja bli
menniskor igen –
Eder Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö