Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ateljeet huolestuneisuus kuolema lapset (perheenjäsenet)

Tisdag 28.
Älskade Mamma,
Hvad det är rysligt ledsamt
att Bertha, allt fortfarande skall
vara krasslig. Sköt nu om
henne så att hennes bröst
ej får något fel. Man hör
talas om så många fall af
bronchitis, och andra bröst sjuk-
domar nu, allt sviter af den
ohyggliga influenzan.
Vi må bättre här – pojken är
nu alldeles återstäld ehuru
blek – Ellan, och jag äro magra
och nervösa – min mage börjar

igen att krångla, och ehuru
jag iakttager en sträng diet,
(hvilt, kött, fisk, mjölk ingenting
salt surt eller starkt) blir det
just ej bättre. Man förlorar tå-
lamodet och modet i allmän-
het på det här att aldrig få
arbeta rigtigt ordentligt igen –
Jag lägger mig
om aftonen
och rigtigt
fråssar vid tanken att jag följande
morgon skall måla det och det
så vaknar jag följande morgon
med magplågor och så är det
slut med inspirationen och arbets-
lust för den förmiddagen
Ändå äro vi ej otacksamma

och prisa vår lycka att ha
gått igenom denna höst och
vinter utan att ha haft några
kära att begråta – alla, alla
menniskor ha haft något döds-
fall i familjen och på gatorna,
ja på vägen från bostaden till ateliern
har jag ibland mött 5 liktåg.
Emellertid blir det bättre nu.
Såsom alltid efter sjukdom
känner jag ett rigtigt pånyttvaknan
de till lifvet, lust att måla,
lust att föryngra mig genom mitt
arbete – och så kommer den förbaska
de magen med små konster
– Roligt är att man i allmän
het tycker att jag blir yngre
i min konst – det kunde också

nog behöfvas, ty det var
så beskedligt att det höll på
att bli rigtigt tråkigt.
Men hvar gång jag ser något af
de allra yngsta, såsom i går,
då jag hos en konsthandlare såg
några utmärkta landskap af en
20 åring, blir jag förtviflad, ty
jag känner det så som dessa unga
men jag kan ej göra det så.
Farväl så länge – roligt skall det
bli att få höra hur det går med
våningen – Sköt nu rigtigt om
Er, se till att Annie ej öfveran-
stränger sig, att B är försigtig.
Många helsningar från oss oläsligt genom
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Ledsamt att Berta Edelfelt fortfarande är krasslig; sköt om henne så att hon inte får bronkitis eller något annt fel i bröstet; man hör talas om så mycket sådant som sviter av influesan.

  Berta Edelfelt
 • Alla mår bättre: Erik är återställd, men blek; Ellan och Edelfelt är magra och nervösa; Edelfelts mage "krånglar" igen, trots att han iakttar sträng diet.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Förlorar tålamodet genom att aldrig komma igång med arbetet ordentligt igen; fråssar varje kväll i planer på att måla, men vaknar med magplågor.

 • Lyckliga att ha gått igenom hösten och vintern utan att någon har dött; alla har haft dödsfall i familjen; ser liktåg på gatorna på vägen till ateljén.

 • Det blir bättre nu; känner alltid ett nytt vaknande efter sjukdom; vill måla.

 • Roligt att man tycker att Edelfelt blir yngre i sin konst; tycker själv att den egna konsten var "beskedlig" och höll på att bli tråkig; blir förtvivlad av de ungas konst: känner det så, men kan inte måla det.

 • Ska bli roligt att höra hur det går med våningen.

 • Alexandra, Annie och Berta Edelfelt ska sköta om varandra; Annie får inte överanstränga sig, Berta ska vara försiktig.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt