Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

uppvärmning sommarvillor boende asunnot höyrylaivat junat kielet kuljetus kylmyys maaseutu murteet palvelusväki talous

[med blyerts: Okt.
1890]
Haiko lördag afton.
Älskade Mamma,
Jag skrifvar några ord med Ida, för
att säga att jag mår ypperligt och hoppas
ha taflan färdig om måndag. Jag får
skicka den med Eklöfs Komet, som går
en af dagarne. Janne Salenius packar in
den. Mari och jag komma antagligen
med tåget om tisdag. Allt hvad jag
gjort åt taflan, har obetingadt varit
till det bättre, och jag är glad att
ingen dum "hätä" gjort att jag fjerkat
ifrån mig ett så vigtigt arbete. Ellan
har väl sagt mamma att hon tyckte om
taflan. – Jag gläder mig mycket att
återse Er, Ellan och lille son, men jag har
en viss fasa för stadslifvet med dess
eviga utgifter. I dag har jag på allvar
funderat på att låta göra dubbelfönster
och lägga om golfven här – det vore

ju ypperligt att kunna bo här i
stället för att som vi nu skola göra
kasta pengarna i Sundgrens eller Johanssons
gap. Och så vore det gjordt och man
kunde ha ett fotfäste här i verlden.
Nu t.ex. kunde jag ju lika bra måla
den der Kejsartaflan och Manzeys
porträtt här som på Kleinehs hôtel.
Jag har ingenting i verlden att göra
i Helsingfors, vidare än att måla Mechelin
åt Alli Trygg – gratis. Mitt lif är så
idiotiskt stäldt som möjligt, och jag
måste tänka på att få det litet
förnuftigare. Ellan skulle ej ha något
emot att bo här i Finland på landet
till sent på vintern och häst skulle
vi få från Saaris.
Ja, just nu kom Ida och sade att
Runeberg ej skulle gå i morgon, sönag –
ehuru Nykopp sade mig härom aftonen
vore det att släpa sakerna i onödan fram

och tillbaka – Och intet besked att få från
staden numera. Nå det reder sig väl.
Går Runeberg om måndag skall jag
göra allt för att få stora taflan med
då, om jag också sjelf skulle måsta
fara med tåget
Ja God natt – Gud vare med Er,
måtte jag snart få träffa Er alla
friska och raska.
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Sänder "några ord" med Ida; Edelfelt hoppas få ”taflan” [”Kristus och Magdalena”] färdig på måndag; sänder den med ”Eklöfs komet”; Janne Salenius packar in tavlan.

  August Eklöf Johan Salenius Ida
 • Edelfelt och Mari kommer antagligen med tåget [till Helsingfors] på tisdag.

  Helsinki Mari / Marie
 • Edelfelt är nöjd med sitt arbete med ”Kristus och Magdalena”; glad att det inte varit bråttom, ”någon hätä” [på finska]; Ellan Edelfelt har tyckt om tavlan.

  Ellan de la Chapelle
 • Gläder sig åt att se modern, systrar, Ellan och Erik Edelfelt; uttrycker ändå ovilja mot stadslivets många utgifter.

  Helsinki Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt har funderat på att låta göra dubbla fönster och nytt golv i Villa Edelfelt; vore fint att kunna på Haiko i stället för att betala för boende till Sundgren eller Johansson; ”kunde ha ett fotfäste i världen”.

  Helsinki Sundgren Johansson
 • # Om det var vinterbonat på Haiko kunde Edelfelt måla ”kejsartaflan” och Manzeys porträtt på Haiko lika väl som på Kleinehs hotell.

  Helsinki Louis Gabriel Kleineh
 • # Edelfelt har inget att göra i Helsingfors utom att måla Leo Mechelins porträtt åt Alle Trygg gratis.

  Helsinki
 • Är frustrerad över opraktiskt ordnat liv; önskar kunna organisera det mera praktiskt; Ellan Edelfelt skulle inte ha något emot att bo i Finland på landet till sent på vintern; de kunde få häst från Saaris.

  Ellan de la Chapelle
 • Ida berättade att [ångbåten] Runeberg inte går på söndag; Nykopp hade hävdat att den gör det; om ångbåten går på måndag gör Edelfelt allt för att få med ”Kristus och Magdalena” med båten.

  Ida