Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

latin ateljeet junat kesä kielet matkustaminen ranskan kieli talous vuodenajat

Paris 8 aug 91
Älskade Mamma,
Jag har just nu följt Anna
Knorring och fru Törngren till bangår
den och fått dem på tåget. Det
är bra förargligt att icke kunna
resa med dem, så mycket mera
som det bara skiljer på 4 dagar,
ty med Guds hjelp skall jag väl
få porträttet färdigt till Onsdagen
Jag kan icke säga hur retsamt
det är att arbeta under omstän-
digheter sådana som dem jag i mitt
sista förtviflade bref talade om

De finska fruarna, som jag natur-
ligtvis icke kunde sätta in i mina
penningeförargelser voro mig ändå
till stor tröst, ty då jag var med dem
glömde jag för några timmar
åtminstone mina förargelser.
Ingen att tala med – jo Courtois
Jag reste till honom i morgse
och han sade att jag på inga
vilkor skulle släppa porträttet
från mig för 2000 – 4000 är det
minsta – pense dom avec ton
talent et le succès que tu as eus.
Et puis, ce serait gâter le
Metier pour nous autres, Han
bad mig säga allt detta åt
Vallery Radot, men jag tror att
denna här en så dödlig respekt

för Grancher att han ej vågar
komma fram med det Medgif
att det vore försmädligt att
ha förlorat hela sin sommar, att
icke ha kunnat måla några taflor
i plein air, att ha långledts och
vantrifts så gräsligt här, att ha
depenserat mycket pengar och
bråkat invita minerva så att
man kunnat bli slö – för
två tusen mark som längesedan äro
uppätna. Nog vore det en otur
utan like. Jag har gjort mig så
mycken ond blod denna som-
mar öfver flyttningen till Finland
som denna gång förefaller mig
olämplig, och jag känner ett
rigtigt fyriskt hjerteqval af all

den grämelse jag haft. Och
så kommer detta. Gudskelof
att jag är frisk – jag har ändå
mycket mera spänstighet än jag
ibland tror, och jag känner att
jag icke kommer att tänka på detta
elände bara det engång vore öfver.
I går målade jag om hufvudet –
det blef bättre – jag ser icke
rigtigt bra heller i den mörka
Salongen Anna Knorring lofvade
genast vid ankomsten till Finland
ge er något bud Om att jag ännu
var här. Hon var snäll och glad
och såg rask ut. I dag hade jag
dem på frukost i ateliern, och
de tycktes ha mycket roligt.
Med Guds hjelp träffas vi ändå
engång – kanske snart – Helsningar
i oläsligt från Mammas Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag har just nu följt Anna Knorring och fru Törngren till bangården och fått dem på tåget. Det är bra förargligt att icke kunna resa med dem, så mycket mera som det bara skiljer på 4 dagar, ty med Guds hjelp skall jag väl få porträttet färdigt till Onsdagen Jag kan icke säga hur retsamt det är att arbeta under omständigheter sådana som dem jag i mitt sista förtviflade bref talade om De finska fruarna, som jag naturligtvis icke kunde sätta in i mina penningeförargelser voro mig ändå till stor tröst, ty då jag var med dem glömde jag för några timmar åtminstone mina förargelser.

  Anna Ehrnrooth Grancher Törngren
 • Ingen att tala med – jo Courtois Jag reste till honom i morgse och han sade att jag på inga vilkor skulle släppa porträttet från mig för 2000 – 4000 är det minsta – pense dom avec ton talent et le succès que tu as eus. Et puis, ce serait gâter le Metier pour nous autres, Han bad mig säga allt detta åt Vallery Radot, men jag tror att denna här en så dödlig respektför Grancher att han ej vågar komma fram med det

  Jacques-Joseph Grancher René Vallery-Radot Grancher
 • Medgif att det vore försmädligt att ha förlorat hela sin sommar, att icke ha kunnat måla några taflor i plein air, att ha långledts och vantrifts så gräsligt här, att ha depenserat mycket pengar och bråkat invita minerva så att man kunnat bli slö – för två tusen mark som längesedan äro uppätna. Nog vore det en otur utan like. Jag har gjort mig så mycken ond blod denna sommar öfver flyttningen till Finland som denna gång förefaller mig olämplig, och jag känner ett rigtigt fyriskt hjerteqval af all den grämelse jag haft. Och så kommer detta. Gudskelof att jag är frisk – jag har ändå mycket mera spänstighet än jag ibland tror, och jag känner att jag icke kommer att tänka på detta elände bara det engång vore öfver.

  Grancher
 • I går målade jag om hufvudet – det blef bättre – jag ser icke rigtigt bra heller i den mörka Salongen

  Grancher
 • Anna Knorring lofvade genast vid ankomsten till Finland ge er något bud Om att jag ännu var här. Hon var snäll och glad och såg rask ut. I dag hade jag dem på frukost i ateliern, och de tycktes ha mycket roligt.

  Suomi Anna Ehrnrooth
 • Med Guds hjelp träffas vi ändå engång – kanske snart – Helsningar i oläsligt