Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

djurförsök grönområden amerikkalaiset ateriat eläimet espanjalaiset hotellit kielet lääketiede laboratoriot linnat puistot ranskan kieli seuraelämä talous taudit tiedemiehet

Paris torsdag 13 aug. 91
Älskade Mamma
Några ord blott för att säga att allt
är bra som slutar bra. Porträttet
är färdigt, och betalt med 5000,
således 1000 frcs mera än jag någon
sin tänkt begära. Jag vet ej om
det är Pasteur jag har att tacka
för det. I förrgår reste jag till
Villeneuve l'Etang för att säga dem
Farväl. Vallery Radot hade ej vågat
tala om pris frågan, dertill har han
får stor respekt för Grancher. Pasteur
som inom parenthes är så frisk och
liflig och kry som jag aldrig sett honom
sade: hvad är det för dumheter –
5000 skall ni ha, ej en smula mindre

lät spänna för vagnen, jag reser
genast till Paris och säger Grancher
det – det gjorde han ändå ej, men
lofvade komma dagen derpå.
Jag åt middag derute. Pasteur
talte om rabies och nya experimenter
som har nu gör. Det är ändå
roligt att vara med en stor man.
Han förklarade mig en hel hop
saker om rabies om nya funde-
ringar om nervsystemet, allt så
klart och populärt att jag för-
stod hvart ord. – Mme Pasteur ur
säktade sig för sin tarfliga middag
men den smakade mig utmärkt
godt i alla fall. Att icke vara
ensam, det är ändå hufvudsaken.
Mina amerikanskor och spanskor
här i pensionen kunna ej få mig att

glömma ensamheten. Pasteur och
Vallery Radot tyckte båda att jag
borde försöka att måla Ibsen.
Det skulle jag också bra gerna göra
Kl. 10 for jag tillbaka till Paris
Hvad det är herrligt vackert
derute – det är nära la Malmaison
och ändå närmare St Coud-Parken
med hundraåriga träd fortsätter inom
den af staten upplåtna inhägnaden
för rabiesexperimenterna. De galna
hundarna i nedre våningen störa
ej det minsta – de äro också få nu.
Deremot finnes der tusental mar-
svin och kaniner för alla möjliga
experimenter. – Följande dag (i går
gjorde jag porträttet färdigt. Courtois
hade varit der om måndagen och
sett på det; gifvit några små råd om
detaljer men fann helheten och
likheten bra och det hela très jolie
de couleur. Aftonen förut hade några

oläsligt varit der på middag och mycket
beundrat porträttet. En massa spanjorer
och – -skor kommo för att se på taflan
och sist hela Pasteurska familjen.
Det var ett lofsjungande utan like.
Mitt mod att för en vecka sedan
skrapa ut hufvud och händer och
mitt tokiga arbetande från 6 om morgon-
nen till 6 om aftonen sedan dess
beundrades allmänt. "Vous ètes un
grand peinter, sade Gubben Pasteur.
Grancher gaf mig, då jag ej ett ögonblick
var ensam med honom en konvolut
med orden – c'est beaucoup trop
peu pour le beau portrait que vous
m'avez fait – då jag kom hem såg
Jag att det innehöll 5000 – (2500
afgå till skulder, men jag är ändå så
glad och tacksam att ha detta slutat så
väl. I afton äter jag middag hos
Granchers, i morgon afton reser
jag, om en vecka är jag med Guds
hjälp hos Eder – Helsa alla hjertligt från
Mammas Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Några ord blott för att säga att allt är bra som slutar bra. Porträttet är färdigt, och betalt med 5000, således 1000 frcs mera än jag någon sin tänkt begära. Jag vet ej om det är Pasteur jag har att tacka för det. I förrgår reste jag till Villeneuve l'Etang för att säga dem Farväl. Vallery Radot hade ej vågat tala om pris frågan, dertill har han får stor respekt för Grancher. Pasteur som inom parenthes är så frisk och liflig och kry som jag aldrig sett honom sade: hvad är det för dumheter – 5000 skall ni ha, ej en smula mindre lät spänna för vagnen, jag reser genast till Paris och säger Grancher det – det gjorde han ändå ej, men lofvade komma dagen derpå.

  Villeneuve-l'Étang Jacques-Joseph Grancher Louis Pasteur René Vallery-Radot Grancher
 • Jag åt middag derute. Pasteur talte om rabies och nya experimenter som har nu gör. Det är ändå roligt att vara med en stor man. Han förklarade mig en hel hop saker om rabies om nya funderingar om nervsystemet, allt så klart och populärt att jag förstod hvart ord. – Mme Pasteur ursäktade sig för sin tarfliga middag men den smakade mig utmärkt godt i alla fall. Att icke vara ensam, det är ändå hufvudsaken. Mina amerikanskor och spanskor här i pensionen kunna ej få mig att glömma ensamheten.

  Louis Pasteur Marie Pasteur
 • Pasteur och Vallery Radot tyckte båda att jag borde försöka att måla Ibsen. Det skulle jag också bra gerna göra

  Henrik Ibsen Louis Pasteur René Vallery-Radot
 • Kl. 10 for jag tillbaka till Paris Hvad det är herrligt vackert derute – det är nära la Malmaison och ändå närmare St Coud-Parken med hundraåriga träd fortsätter inom den af staten upplåtna inhägnaden för rabiesexperimenterna.

  Saint-Cloud Malmaison
 • De galna hundarna i nedre våningen störa ej det minsta – de äro också få nu. Deremot finnes der tusental marsvin och kaniner för alla möjliga experimenter. –

 • Följande dag (i går gjorde jag porträttet färdigt. Courtois hade varit der om måndagen och sett på det; gifvit några små råd om detaljer men fann helheten och likheten bra och det hela très jolie de couleur.

  Gustave Courtois Grancher
 • Aftonen förut hade några oläsligt varit der på middag och mycket beundrat porträttet. En massa spanjorer och – -skor kommo för att se på taflan och sist hela Pasteurska familjen. Det var ett lofsjungande utan like. Mitt mod att för en vecka sedan skrapa ut hufvud och händer och mitt tokiga arbetande från 6 om morgonnen till 6 om aftonen sedan dess beundrades allmänt. "Vous ètes un grand peinter, sade Gubben Pasteur.

  Louis Pasteur René Vallery-Radot Marie Pasteur Marie-Louise Vallery-Radot Grancher Louis Vallery-Radot Camille Vallery-Radot
 • Grancher gaf mig, då jag ej ett ögonblick var ensam med honom en konvolut med orden – c'est beaucoup trop peu pour le beau portrait que vous m'avez fait – då jag kom hem såg Jag att det innehöll 5000 – (2500 afgå till skulder, men jag är ändå så glad och tacksam att ha detta slutat så väl.

  Jacques-Joseph Grancher Grancher
 • I afton äter jag middag hos Granchers, i morgon afton reser jag, om en vecka är jag med Guds hjälp hos Eder – Helsa alla hjertligt

  Jacques-Joseph Grancher Grancher