Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

vapen (tekniska objekt) aateli ansiomerkit avioliitto diplomaatit hotellit kielet kokoelmat matkustaminen museot ranskan kieli ravintolat sää seuraelämä talous taudit vaatteet

St P.burg onsdag morgon
Älskade Mamma,
Till Ellan har jag skrifvit om vår an-
komst med en massa portierer och
hejdukar från Hôtel de France, som bockade
förskräckligt för Herr Graf von Schparrow
och som tycktes snopna när herr grefven
och hans sekreterare togo så tarfliga rum –
Lyckligtvis fanns det ej andra. De vi fingo
voro så smutsiga att jag aldrig sett något
dylikt. Hela Petersburg luktar förfärligt
Det är blidväder och allting lukar snusk
och surkål, allting är svart, och min
dåliga paletå passar förträffligt i den
stämningen. – Eremitaget till kl. 3 –
så foro vi till Etters – de voro djupt ned-
slagna öfver Sofi Wolkoffs pojkes sjukdom
han tyckes nästan öfvergifven af läkare. Schura
Nu också dålig. Någon middagsbjudning kom
ej i fråga under sådana omständigheter – i dag
skola vi gå till Gossarne på aftonen. Koki
är i Rom, och fru Etter är orolig för honom

ty koleran lär grassera i Italien. Alla
frågade de de mycket om Mammas sjuk-
dom och skrattade hjertligt åt friherrinnan
Borns uppmuntrande tal. Lily skulle
på aftonen sjunga hos de andra Heydens.
De frågade Sparre mycket om Mannerheim
naturligtvis – Middagen hos G. Manner-
heim var mycket fin – inga andra än vi
två i frackar och jag med hederslegion.
Betjenter i vackert livrée, våningen
med idel gamla möbler i 1600 talet stil –
mest äkta. Han har en skild selkam-
mare, något ypperligt i sitt slag, der han
lär ge officersfrukostar. Dessutom en
vapensamling, der jag kunde briljera
och fick mycken prestige med min kunskap
då jag på årtiondet kunde bestämma
värjor och rustningar – Allt detta kommer
från fruns styffader en prins – två nysnin-
gar och ett gutturalt ljud placerade emellan,

så uppfattade jag namnet. Sparre var
mycket till sin fördel, och det tycktes
slå mycket än på frun att vi båda talade
så bra franska. – Nordensköld är här för
affärer och reser med oss i morgon till
Berlin sedan vi ätit frukost hos G. Mannen-
heim. – Hvad som saknas hos det fina
herrskapet är taflor – måtte de låta Sparre
måla något i stället för de två horrörer
som de ha och som jag ej ville hänga i mitt
kök.
Nu gå vi till Benoit som skall säga mig
om jag kan träffa Storfursten. På e.m
går jag till den stackars Sofi W. som dock
ej lär känna hela vidden af sin olycka
fru Etter smög sig efter oss i trappan och sade
"vous n'avez pas idéer de ce que c'est triste
ici". fru Manzey som förut. Om Lilys
äktenskapsutsigter fick jag ingenting veta.
Jag vet knappast om jag går till

fru Reuterskiöld i dag, då hon har sin jour
och jag då skulle råka in i en hop af
målade fruar och quinderade kammarjun-
kare och podparutschikar. Vi äta frukost
med G. Mannerheim i dag hos Cubat – det
var han som icke gaf oss någon lefvande
tro innan vi gingo in derpå. Helst
skulle jag gå till Eremitaget. Jag blef som
en annan menniska här jag fick se
Rembrandt, Velasques Van Dyck och de
andra garçons de talent igen. Hvad
måleriet är herrligt, herrligt – då man
kan åstadkomma sådana saker. Jag njuter
så intensivt af dessa mästerverk att det
nästan gör ondt.
Gud låte Mamma bli rigtigt rask och
kry och det efter friherrinnan Borns och
arabernas skönhetsideal. Jag tänker hvarje
ögonblick på Er och ber Gud bevara er från allt
ondt. Helsa alla från Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Till Ellan har jag skrifvit om vår ankomst med en massa portierer och hejdukar från Hôtel de France, som bockade förskräckligt för Herr Graf von Schparrow och som tycktes snopna när her grefven och hans sekreterare togo så tarfliga rum – Lyckligtvis fanns det ej andra. De vi fingo voro så smutsiga att jag aldrig sett något dylikt. Hela Petersburg luktar förfärligt Det är blidväder och allting lukar snusk och surkål, allting är svart, och min dåliga paletå passar förträffligt i den stämningen. –

  Hôtel de France Louis Sparre Ellan de la Chapelle
 • Eremitaget till kl. 3 –

  Eremitaget
 • så foro vi till Etters – de voro djupt nedslagna öfver Sofi Wolkoffs pojkes sjukdom han tyckes nästan öfvergifven af läkare. Schura Nu också dålig. Någon middagsbjudning kom ej i fråga under sådana omständigheter – i dag skola vi gå till Gossarne på aftonen. Koki är i Rom, och fru Etter är orolig för honom ty koleran lär grassera i Italien. Alla frågade de de mycket om Mammas sjukdom och skrattade hjertligt åt friherrinnan Borns uppmuntrande tal. Lily skulle på aftonen sjunga hos de andra Heydens. De frågade Sparre mycket om Mannerheim naturligtvis –

  lukumuistit Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Sophie Manzey Francisca von Born Alexander von Etter Emilia (Emilie) von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter Gustaf Mannerheim Louis Sparre Peter Heyden (epävarma yhteys) Sophia Heyden (epävarma yhteys) Volkov
 • Middagen hos G. Mannerheim var mycket fin – inga andra än vi två i frackar och jag med hederslegion. Betjenter i vackert livrée, våningen med idel gamla möbler i 1600 talet stil – mest äkta. Han har en skild selkammare, något ypperligt i sitt slag, der han lär ge officersfrukostar. Dessutom en vapensamling, der jag kunde briljera och fick mycken prestige med min kunskap då jag på årtiondet kunde bestämma värjor och rustningar – Allt detta kommer från fruns styffader en prins – två nysningar och ett gutturalt ljud placerade emellan, så uppfattade jag namnet. Sparre var mycket till sin fördel, och det tycktes slå mycket än på frun att vi båda talade så bra franska. –

  Anastasia Nikolajevna Mannerheim Gustaf Mannerheim Louis Sparre Boris Vladimiroitj Svatopolk-Tjetvertinskij
 • Nordensköld är här för affärer och reser med oss i morgon till Berlin sedan vi ätit frukost hos G. Mannenheim. –

  Berliini Gustaf Mannerheim Adolf Erik Nordenskiöld Louis Sparre
 • Hvad som saknas hos det fina herrskapet är taflor – måtte de låta Sparre måla något i stället för de två horrörer som de ha och som jag ej ville hänga i mitt kök.

  Anastasia Nikolajevna Mannerheim Gustaf Mannerheim Louis Sparre
 • Nu gå vi till Benoit som skall säga mig om jag kan träffa Storfursten.

  Albert Benois Louis Sparre Vladimir Alexandrovitj (epävarma yhteys)
 • På e.m går jag till den stackars Sofi W. som dock ej lär känna hela vidden af sin olycka fru Etter smög sig efter oss i trappan och sade "vous n'avez pas idéer de ce que c'est triste ici". fru Manzey som förut.

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey
 • På e.m går jag till den stackars Sofi W. som dock ej lär känna hela vidden af sin olycka fru Etter smög sig efter oss i trappan och sade "vous n'avez pas idéer de ce que c'est triste ici". fru Manzey som förut.

 • Om Lilys äktenskapsutsigter fick jag ingenting veta.

  Emilia (Emilie) von Etter
 • Jag vet knappast om jag går till fru Reuterskiöld i dag, då hon har sin jour och jag då skulle råka in i en hop af målade fruar och quinderade kammarjunkare och podparutschikar.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Vi äta frukost med G. Mannerheim i dag hos Cubat – det var han som icke gaf oss någon lefvande tro innan vi gingo in derpå.

  Gustaf Mannerheim Louis Sparre
 • Helst skulle jag gå till Eremitaget. Jag blef som en annan menniska här jag fick se Rembrandt, Velasques Van Dyck och de andra garçons de talent igen. Hvad måleriet är herrligt, herrligt – då man kan åstadkomma sådana saker. Jag njuter så intensivt af dessa mästerverk att det nästan gör ondt.

  Eremitaget Rembrandt Anthonis van Dyck Diego Velázquez
 • Gud låte Mamma bli rigtigt rask och kry och det efter friherrinnan Borns och arabernas skönhetsideal. Jag tänker hvarje ögonblick på Er och ber Gud bevara er från allt ondt. Helsa alla

  Alexandra Edelfelt Francisca von Born