Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

sommarvillor matkat matkustaminen

onsdag – några ord bara för att säga att jag igen
längtar så innerligt efter bref. – Jag har arbetat
dugtigt de sista dagarne. Grefvens porträtt är nu
nästan färdigt och de äro mycket nöjda dermed –
ställning, likhet och uttryck, allt fägnar dem.
Måtte det andra bli så mycket att
jag kan göra det färdigt i Finland Jag antar
att jag reser öfver Stockholm i slutet af nästa
vecka omkr. d. 20. Gud låte oss alla
sammanträffa friska och raska den 25 på Haiko.
Ellan bör nu vara i Modum. från Kristiania
hade jag bref från henne. Hon var glad, likasom jag
var det att komma från det dystra Gausdal.
tusen helsningar till alla från Mammas
Atte.

fru Alexandra Edelfelt
Borgå – Haiko
Finland

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

  • några ord bara för att säga att jag igen längtar så innerligt efter bref. – Jag har arbetat dugtigt de sista dagarne. Grefvens porträtt är nu nästan färdigt och de äro mycket nöjda dermed – ställning, likhet och uttryck, allt fägnar dem. Måtte det andra bli så mycket att jag kan göra det färdigt i Finland

    Suomi Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved
  • Jag antar att jag reser öfver Stockholm i slutet af nästa vecka omkr. d. 20. Gud låte oss alla sammanträffa friska och raska den 25 på Haiko.

    Tukholma Haikko
  • Ellan bör nu vara i Modum. från Kristiania hade jag bref från henne. Hon var glad, likasom jag var det att komma från det dystra Gausdal.

    Gausdal Kristiania Modum Ellan de la Chapelle
  • tusen helsningar till alla