Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) hattar Jumala kirjeet lääkärit lääketiede sähkeet vaatteet

torsdag en timme före afresan.
Älskade Mamma
Tusen hjertliga tack för Mammas kära bref som
jag fick samtidigt med Ellans telegram. Gud
ske lof för att Bertha nu också är bättre. – Jag
är ganska kry – och hoppas att klimatförändring
eller helt simpelt luftombyte skall jaga bort den
värk jag ännu har i armar och ben. Med mitt
reseapotek slår jag mig för resten ypperligt ut – och
en gång i Berlin är det ingen nöd. –
Hos Etters äro gossarne nu uppe – fru Etter ligger. Hon har
varit rätt dålig och en natt skickade de efter läkaren kl 3
på natten. Hon svimmade gång på gång den natten. –
Nu har hon bara stark värk i armarne. –
Min halfätna skinnmössa bad jag Etters vid tillfälle
skicka till Er, – kanske den kan bli bra ännu. –
Många helsningar härifrån från Armfelts och Kræmers.
Fru Kræmer tycker att man borde ställa så till att jag finge
måla unga kejsarinnan – ja inte vore det mig emot.
Hon och Armfelts ansåg det för en mycket stor ära
att jag blef emottagen af Kejsarinnan – och det var det
ju också. – Gud vara med Er alla! Tusen helsnin
gar från Mammas
Atte
[med blyerts: 1894]
Helsa flickorna specielt – det har varit tråkigt
här sedan de reste. –

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tusen hjertliga tack för Mammas kära bref som jag fick samtidigt med Ellans telegram. Gud ske lof för att Bertha nu också är bättre.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Jag är ganska kry – och hoppas att klimatförändring eller helt simpelt luftombyte skall jaga bort den värk jag ännu har i armar och ben. Med mitt reseapotek slår jag mig för resten ypperligt ut – och en gång i Berlin är det ingen nöd.

  Berliini
 • Hos Etters äro gossarne nu uppe – fru Etter ligger. Hon har varit rätt dålig och en natt skickade de efter läkaren kl 3 på natten. Hon svimmade gång på gång den natten. – Nu har hon bara stark värk i armarne.

  Emilie von Etter Alexander von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter
 • Min halfätna skinnmössa bad jag Etters vid tillfälle skicka till Er, – kanske den kan bli bra ännu.

  Emilie von Etter
 • Många helsningar härifrån från Armfelts och Kræmers. Fru Kræmer tycker att man borde ställa så till att jag finge måla unga kejsarinnan – ja inte vore det mig emot. Hon och Armfelts ansåg det för en mycket stor ära att jag blef emottagen af Kejsarinnan – och det var det ju också.

  Maria Fjodorovna Sofia von Kræmer Nadine Armfelt Alexandra Fjodorovna Carl Alexander Armfelt Oskar von Kræmer
 • Gud vara med Er alla! Tusen helsningar från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt
 • *Helsa flickorna specielt – det har varit tråkigt här sedan de reste.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt