Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

jubileer aikakauslehdet ateljeet henkilökuvat järjestöt juhannus juutalaiset kirjeet osoitteet taiteilijat vuotuisjuhlat

The Grosvenor Hotel,
Victoria Station,
Belgravia, London. S.W.
Telephone No.
3113.
21 Juni 97
Älskade Mamma,
Jag är rasande öfver att
ännu vara här och stanna öfver
Jubileet, men porträttet är ej
färdigt. Frun försummade 2 af
de vigtigaste seancerna i sista
veckan och jag måste ha hen-
ne åtminstone en gång till,
och detta kan ej ske förr än
efter jubileet. Jag är så för-
argad på alltsammans att
jag icke gjort strå i kors för att
få en plats till Jubileums processio-
nen. Dessutom är det ju mycket

dyrt. Under 60 mk får man
inte en ståplats ens. I
morgon skall Harpers med-
arbetare Thulstrup åt hvilken
jag skaffat rum här på hotellet,
försöka skaffa biljetter till 30
mk, (så tror han). Men det
blir samma elände som i
Moskva. redan kl. 6 får
man intaga sina platser, ty
gatorna äro så öfverfulla att
man ej kan komma fram senare.
Bröd o.d. lär man få köpa
för 2 dagar, ty att få plats
i någon restauration lär ej
vara att tänka på.
I– Senaste torsdags var jag på
middag hos en rik London jude
Mr Kahn, kusin
och svåger
till min vän

en
Mme Kahn från Paris, som nu
är enka
och här hos dem
. – Mme Kahn är bland
de sötaste menniskor som finnas
på denna jord. Jag kände mig
mycket hemmastadd der, fastän
jag aldrig sett värdsfolket och
deras fullvuxna barn förr. Men
judar ha ofta något universellt
och allmänmenskligt öfver
sig, tala alla språk och känner
alla länder. De bo i det
rikaste qvarteret (här äro så mån-
ga rika qvarter) och ha
ett
mycket
vackert och konstnärligt hem.
Mr Kahn (som alla judar är han
patriot) isynnerhet i de länder
der de ha det bra ss. i England,
Frankrike, Danmark och Sverige) ut-
lade för mig om Englands
förutsättningar att bli den enda
utomeuropeiska magten af betydelse,
tack vara deras fria institutioner.

I går afton var jag med Thulstrup
i Chelsea Art Club. – De äro vän-
liga, men säga aldrig en artighet
och göra ingenting för främlingar –
De tycka det så naturligt att
Man kommer hit och måste finna
allting bättre än allt annat i verlden.
Om onsdag är det midsommarafton
Ack ja! Skulle jag, med pengar på
fickan då kunna ta båten öfver från
Dover, så skulle jag anse den dagen
väl firad. – Jag inskränker min
Paris sejour så mycket som
möjligt, men kan väl ändå ej
komma derifrån förren den sista juni.
Månne detta alltför mycket derangera
flickornas planer? Helsa dem och
tacka Annie för hennes trefligt bref.
och helsa alla på Haiko från
Mammas
Atte
Allt har blifvit svårare för mig nu sedan jag arbetar vid Fulham Road, mycket långt borta.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag är rasande öfver att ännu vara här och stanna öfver Jubileet, men porträttet är ej färdigt. Frun försummade 2 af de vigtigaste seancerna i sista veckan och jag måste ha henne åtminstone en gång till, och detta kan ej ske förr än efter jubileet.

  Edith Gallatly
 • Jag är så förargad på alltsammans att jag icke gjort strå i kors för att få en plats till Jubileums processionen. Dessutom är det ju mycket dyrt. Under 60 mk får man inte en ståplats ens. I morgon skall Harpers medarbetare Thulstrup åt hvilken jag skaffat rum här på hotellet, försöka skaffa biljetter till 30 mk, (så tror han). Men det blir samma elände som i Moskva. redan kl. 6 får man intaga sina platser, ty gatorna äro så öfverfulla att man ej kan komma fram senare. Bröd o.d. lär man få köpa för 2 dagar, ty att få plats i någon restauration lär ej vara att tänka på.

  Thure Thulstrup
 • Senaste torsdags var jag på middag hos en rik London jude Mr Kahn, kusin och svåger till min vän Mme Kahn från Paris, som nu är enka och här hos dem. – Mme Kahn är bland de sötaste menniskor som finnas på denna jord. Jag kände mig mycket hemmastadd der, fastän jag aldrig sett värdsfolket och deras fullvuxna barn förr. Men judar ha ofta något universellt och allmänmenskligt öfver sig, tala alla språk och känner alla länder. De bo i det rikaste qvarteret (här äro så många rika qvarter) och ha ett mycket vackert och konstnärligt hem. Mr Kahn (som alla judar är han patriot) isynnerhet i de länder der de ha det bra ss. i England, Frankrike, Danmark och Sverige) utlade för mig om Englands förutsättningar att bli den enda utomeuropeiska magten af betydelse, tack vara deras fria institutioner.

  Ranska Pariisi Ruotsi Lontoo Englanti Tanska Adèle Kahn Albert Kahn
 • I går afton var jag med Thulstrup i Chelsea Art Club. – De äro vänliga, men säga aldrig en artighet och göra ingenting för främlingar – De tycka det så naturligt att Man kommer hit och måste finna allting bättre än allt annat i verlden.

  Chelsea Thure Thulstrup
 • Om onsdag är det midsommarafton Ack ja! Skulle jag, med pengar på fickan då kunna ta båten öfver från Dover, så skulle jag anse den dagen väl firad.

  Dover
 • Jag inskränker min Paris sejour så mycket som möjligt, men kan väl ändå ej komma derifrån förren den sista juni. Månne detta alltför mycket derangera flickornas planer? Helsa dem och tacka Annie för hennes trefligt bref.och helsa alla på Haiko från Mammas Atte

  Pariisi Haikko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • *Allt har blifvit svårare för mig nu sedan jag arbetar vid Fulham Road, mycket långt borta.