Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aamiaiset hotellit Jumala kuvanveistäjät maailmannäyttelyt naiset päivälliset presidentit suomalaiset talous vaatteet

1sta maj
Älskade Mamma
Mitt första bref efter dessa sista
2 veckors enerverande bråk är för
Mamma och för att hjertligt
gratulera till Alexandra dagen –
och också detta bref blir kort-
fattadt – ty jag skall just nu
upp till expositionen ordna en del
saker ännu och sedan kl. 2 ta emot
Loubet. Ellan och Bertha
skola stå vid min sida i präktiga
klädebonader – Bertha en ny hatt –

Om Loubet alls kommer in
till våra trakter. trappor vägar
o.d. lemna åtskilligt att önska
ännu. – Jag har väl skrifvit
Finlande på väggen, men måste
sätta Russie ofvanför, och detta
är ännu ej gjort. För resten
tror jag ej att någon misstager
sig – Se på Figaro i dag som
jag skickar – det är ju roligt
ändå att vi föraktade tschuder
anses vara de ojemförligt
bästa konstnärerna inom det
väldiga Riket.
I afton har jag bjudit Krohn

o. Vallgrens på middag – Jag vet
ännu ej hvar. Bertha och Ellan
äta frukost på hôtel du Louvre
der Ellan ännu bor – en sådan
joro, en sådan joro! Hvad det
skall bli herrligt att pusta litet
i morgon! – Skulptörerna
(Vikström) ger mig många grå
hår. Ville Vallgren har varit
utmärkt bra och hjelpsam.
Vikströms grupps uppställning har
kostat 1000 frcs!
Nej nu måste jag i väg.
Gud välsigne Er alla. Måtte
ni få vara friska och raska helsa
alla och Kiki icke minst från
Mammas egen nu något enerverade
Atte.
På förhand kan jag säga att det blir Succès för
Finland!

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Mitt första bref efter dessa sista 2 veckors enerverande bråk är för Mamma och för att hjertligt gratulera till Alexandra dagen – och också detta bref blir kortfattadt

  Alexandra Edelfelt
 • ty jag skall just nu upp till expositionen ordna en del saker ännu och sedan kl. 2 ta emot Loubet. Ellan och Bertha skola stå vid min sida i präktiga klädebonader – Bertha en ny hatt – Om Loubet alls kommer in till våra trakter. trappor vägar o.d. lemna åtskilligt att önska ännu.

  Berta Edelfelt Ellan de la Chapelle Émile Loubet
 • Jag har väl skrifvit Finlande på väggen, men måste sätta Russie ofvanför, och detta är ännu ej gjort. För resten tror jag ej att någon misstager sig – Se på Figaro i dag som jag skickar – det är ju roligt ändå att vi föraktade tschuder anses vara de ojemförligt bästa konstnärerna inom det väldiga Riket.

  Suomi Venäjä
 • I afton har jag bjudit Krohn o. Vallgrens på middag – Jag vet ännu ej hvar.

  Pietro Krohn Antoinette Råström Ville Vallgren
 • Bertha och Ellan äta frukost på hôtel du Louvre der Ellan ännu bor – en sådan joro, en sådan joro! Hvad det skall bli herrligt att pusta litet i morgon!

  Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre Berta Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Skulptörerna (Vikström) ger mig många grå hår. Ville Vallgren har varit utmärkt bra och hjelpsam. Vikströms grupps uppställning har kostat 1000 frcs!

  Ville Vallgren Emil Wikström
 • Nej nu måste jag i väg. Gud välsigne Er alla. Måtte ni få vara friska och raska helsa alla och Kiki icke minst från Mammas egen nu något enerverade Atte.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt
 • På förhand kan jag säga att det blir Succès för Finland!

  Suomi