Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

affischer reklam ilotulitukset juhlat kansallispäivät kirjeet konsertit lämpötila maailmannäyttelyt matkat politiikka suomalaiset venäläiset venäläistämispolitiikka

13 Juli 1900
Älskade Mamma
Några ord blott för att tacka
för brefkortet. Hvad det
är sorgligt, nedslående, allt
det som passerar hemma.
Vi äro alla djupt upp-
skakade. Här sitter jag och
gnor på med F.S.S. i 33
graders hetta. I morgon afsän
der jag en hel bunke. Stigell
har jag gjort till munter.
De bråka rysligt med koncerten,
och hvarje ögonblick kommer
Mr Alliod hit och frågar.
Inga affischer från Gallén ännu.

Jag har bestyrt om små ar-
tiklar i tidningarna
Nu måste jag gå till utställningen
der Mannerheim och fr. Elsa
Lindberg vänta mig. De ha tiggt
om att jag skall visa dem allt
detta, då ej ej kunna se sjelfva.
I morgon, 14 juli, Nationalfesten
och Lappodagen, går jag ut med
Krohns och Sophie Perrot
för att se på illuminationen.
Krohns resa den 21 – jag också
troligen. Det är bara för
Mammas och systrarnes skull
jag kommer hem – annars är
det förfärligt hemma och jag
är rädd att bli alldeles för upp-
rörd för att kunna arbeta.
Och jag måste arbeta på F.S.S.

som jag lofvat färdiga till den
1sta September.
Kunde någon af systrarna telefo-
nera till Nylands kasern för att
få Hällfors ut till Haiko under
Augusti?
Jag får mina syndapengar om
några dagar.
Nöjd är jag ändå med mitt arbete
här – Ingen har tagit mig och
oss för ryssar – tvärtom är det
alltigenom en seger för vårt
fattiga, stackars land. Jag har
blifvit mera och mera kavat.
Nej nu måste jag bort.
Mamma skall helsa systrarna
tusen gånger från Mammas
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Några ord blott för att tacka för brefkortet.

 • Hvad det är sorgligt, nedslående, allt det som passerar hemma. Vi äro alla djupt uppskakade.

 • Här sitter jag och gnor på med F.S.S. i 33 graders hetta. I morgon afsänder jag en hel bunke. Stigell har jag gjort till munter.

  Robert Stigell Stål Munter
 • De bråka rysligt med koncerten, och hvarje ögonblick kommer Mr Alliod hit och frågar. Inga affischer från Gallén ännu. Jag har bestyrt om små artiklar i tidningarna

  Axel Gallén Jérôme Alliod
 • Nu måste jag gå till utställningen der Mannerheim och fr. Elsa Lindberg vänta mig. De ha tiggt om att jag skall visa dem allt detta, då ej kunna se sjelfva.

  Carl Mannerheim (epävarma yhteys) Elsa Lindberg
 • I morgon, 14 juli, Nationalfesten och Lappodagen, går jag ut med Krohns och Sophie Perrot för att se på illuminationen.

  Pietro Krohn Mario Krohn Sophie Perrot
 • Krohns resa den 21 – jag också troligen.

  Pietro Krohn Mario Krohn
 • Det är bara för Mammas och systrarnes skull jag kommer hem – annars är det förfärligt hemma och jag är rädd att bli alldeles för upprörd för att kunna arbeta.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Och jag måste arbeta på F.S.S. som jag lofvat färdiga till den 1sta September. Kunde någon af systrarna telefonera till Nylands kasern för att få Hällfors ut till Haiko under Augusti?

  Haikko Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Stål Hällfors
 • Jag får mina syndapengar om några dagar.

 • Nöjd är jag ändå med mitt arbete här – Ingen har tagit mig och oss för ryssar – tvärtom är det alltigenom en seger för vårt fattiga, stackars land. Jag har blifvit mera och mera kavat.

 • Nej nu måste jag bort. Mamma skall helsa systrarna tusen gånger från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt