Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

Jumala juomat kaunokirjallisuus kirjailijat matkat museot ravintolat ruoka viinit

Älskade Mamma!
Hamburg 27. okt. 1900
Det har varit så roligt att resa med Krohn, som varit frisk och rask och glad.
Sönderjylland, Sleswig o. Holstein genomforo vi i går. Det såg trist ut, ty det regnade
gräsligt. Här i Hamburg trifs jag alltid så ypperligt. Först det gamla Hansestilen
så Heine minnena: Hier ist die druckerei, wo ich die Reischilder druchte, Hier ist die
Austernkeller wo ich die ersten Austern schluchte. I morgse gingo vi till museerna
der direktörerna Brünkmann och Lichtevack togo emot oss med
pomp och ståt – sedan har jag bjudit Krohn på ostron och mosel-
vin i en gammal källare. – Nu resa vi – till Crefeld der
jag blir öfver natten för att i morgon afton eller mån-
dag morgon vara i Paris. Allt har gått ypperligt
tills vidare. Jag känner mig så ung och lycklig med Krohn
på resa. – alla tala om saker och icke om personer
att se och njuta af konst, det är att lefva. – Helsa
alla – Gud låte Er vara friska Mammas
Atte
Helsa Ellan och säg att jag skrifver
från Crefeld eller Cöln.

Deutsche Reichspost
Postkarte
Madame A. Edelfelt
Alexandersgatan 26
Helsingfors
Wohnung
Finnland
(Straße und Banknummer)

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det har varit så roligt att resa med Krohn, som varit frisk och rask och glad. Sönderjylland, Sleswig o. Holstein genomforo vi i går. Det såg trist ut, ty det regnade gräsligt.

  Sønderjylland Slesvig-Holstein Pietro Krohn
 • Här i Hamburg trifs jag alltid så ypperligt. Först det gamla Hansestilen så Heine minnena: Hier ist die druckerei, wo ich die Reischilder druchte, Hier ist die Austernkeller wo ich die ersten Austern schluchte.

  Hampuri Heinrich Heine
 • I morgse gingo vi till museerna der direktörerna Brünkmann och Lichtevack togo emot oss med pomp och ståt

  Brünkmann [?] Lichtevack [?]
 • sedan har jag bjudit Krohn på ostron och moselvin i en gammal källare.

 • Nu resa vi – till Crefeld der jag blir öfver natten för att i morgon afton eller måndag morgon vara i Paris. Allt har gått ypperligt tills vidare. Jag känner mig så ung och lycklig med Krohn på resa.

  Pariisi Crefeld Pietro Krohn
 • alla tala om saker och icke om personer att se och njuta af konst, det är att lefva.

 • Helsa alla – Gud låte Er vara friska Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt
 • Helsa Ellan och säg att jag skrifver från Crefeld eller Cöln.

  Köln Crefeld Ellan de la Chapelle