Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) henkilökuvat Jumala kesä kirjeet kylpylät matkat museot näyttelyt sää sanomalehdet taidekauppa taidenäyttelyt tilaukset vuodenajat

Paris 4 maj 1901
Älskade Mamma,
Jag kan ej säga huru glad jag
blef öfver Mammas bref, öfver
den stadiga handstilen och
Mammas vänlighet att tänka
på mig – (tidningsutdraget
från London). Ledsamt, för-
färligt ledsamt är att höra
om Mammas svaghet ännu –
men jag hoppas till Gud att det
går framåt med krafterna,
som Ni alla säga i Edra bref.
– Mitt beslut är nu fattadt, jag

gör Demidoff färdig först i Fin-
land, och slutar nödtorfteligen
flickan Vallery Radot, och så
kan "jag drage fra Sydens lande"
i slutet af denna vecka –
jag hoppas lördag d.11. söndag
den 12 sist. Jag ångrar att
jag började med flickan V.R,
ty när man arbeta nervöst
blir det aldrig bra.
Se nu till att Mamma
blir raskare – så skola vi
tala om badresan till Sverige,
senare, då Mamma får res- och
vikingalynnet öfver sig. Att

jag kommer med till verldens
ända det vet Mamma.
I går gick det så galet
med mitt måleri att jag fick
lof att skicka bort Mme och
Mlle Vallery-Radot, men
nu på morgonen har jag sett
att det blir någonting utaf
i alla fall.
Jag tänker bara på afresan
nu och bryr mig icke så
mycket om att tillfedställa
på samma gång konstnärerna
som Wænerberg med inköpen
till museet. Jag har försökt

göra efter bästa förstånd och
dessutom komma sakerna fram
först senare, så att värsta
choc'en med konstmyndigheterna
hemma försvagas genom som-
marhettan.
De sista brefven har jag fått på
fjärde dags morgonen – bed
systrarna skrifva ett ord bara
som svar på detta – och skrif
till Köpenhamn der jag i alla
fall stannar 1 dag för att helsa
på Krohn och se huru han
gör med min fänr. Stål utställning
– Tusen helsningar. Gud bevare
Mamma och låte Mamma snart
bli frisk och stark igen Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag kan ej säga huru glad jag blef öfver Mammas bref, öfver den stadiga handstilen och Mammas vänlighet att tänka på mig – (tidningsutdraget från London). Ledsamt, förfärligt ledsamt är att höra om Mammas svaghet ännu – men jag hoppas till Gud att det går framåt med krafterna, som Ni alla säga i Edra bref.

  Lontoo Alexandra Edelfelt
 • Mitt beslut är nu fattadt, jag gör Demidoff färdig först i Finland, och slutar nödtorfteligen flickan Vallery Radot, och så kan "jag drage fra Sydens lande" i slutet af denna vecka – jag hoppas lördag d.11. söndag den 12 sist. Jag ångrar att jag började med flickan V.R, ty när man arbeta nervöst blir det aldrig bra.

  Suomi Elim Demidov di San Donato Camille Vallery-Radot
 • Se nu till att Mamma blir raskare – så skola vi tala om badresan till Sverige, senare, då Mamma får res- och vikingalynnet öfver sig. Att jag kommer med till verldens ända det vet Mamma.

  Ruotsi Alexandra Edelfelt
 • I går gick det så galet med mitt måleri att jag fick lof att skicka bort Mme och Mlle Vallery-Radot, men nu på morgonen har jag sett att det blir någonting utaf i alla fall.

  Marie-Louise Vallery-Radot Camille Vallery-Radot
 • Jag tänker bara på afresan nu och bryr mig icke så mycket om att tillfedställa på samma gång konstnärerna som Wænerberg med inköpen till museet. Jag har försökt göra efter bästa förstånd och dessutom komma sakerna fram först senare, så att värsta choc'en med konstmyndigheterna hemma försvagas genom sommarhettan.

  Thorsten Waenerberg
 • De sista brefven har jag fått på fjärde dags morgonen – bed systrarna skrifva ett ord bara som svar på detta – och skrif till Köpenhamn der jag i alla fall stannar 1 dag för att helsa på Krohn och se huru han gör med min fänr. Stål utställning

  Kööpenhamina Pietro Krohn Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Stål
 • Tusen helsningar. Gud bevare Mamma och låte Mamma snart bli frisk och stark igen Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt