Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) transportmedel henkilökuvat järjestöt Jumala junat konsertit kustantajat maailmannäyttelyt matkat museot muusikot sää sähkeet sanomalehdet taidekauppa talous tilaukset

Paris 7 maj 1901
Älskade Mamma,
Igen en arbetsdryg dag men
porträttet går också framåt med
snabba steg. Bittert ångrar jag
mig nu att jag åtagit mig detta
arbete – af en slags égard för
familjen Pasteur, som jag är skyldig
så mycket – ty det är omöjligt
att göra något dugligt när man
måste skynda sig. Min enda
tanke är numera att snart
få komma till Eder, se Mam-
ma, som jag hoppas, raskare och

hvila mig litet efter dessa sista
veckornas oroliga lif.
Expeditionen af saker till museet
(antellska uppköp) – inpackningen af
mina taflor och – ännu – utredin-
gar af Vikströms räkningar
vid verldsutställningen upptaga
min tid och mina tankar.
Och så få jag intet svar från
Krohn ang. utställningen af
mina saker i Kbhvn. Nå, allt
detta reder sig väl, och när jag
väl sitter i waggonen får jag lof
att lugna mig – man hinner
verkligen icke med allt och kan
icke göra allt bra. Hufvudsaken

är att jag finner Mamma raskare
och starkare – då skulle jag gerna
ta på mig allt obehag och bråk
i verlden, Wænerbergs vrede
och Estlanders ogillande, konst-
närsgillets misshag och Söderström &
Cos anathema.
Gud låte Mamma för hvarje dag
bli bättre. Ni ha kallt nu
igen – jag såg i dagens tidningar
telegram från Pétschbur' att
det snöat der i går, så att
Ni väl också fått er beskärda
del af köld och oväder.
Säg B. att pianisten Feiness
först i morgon ger sin sedan
julen beramade koncert, att
jag hoppades förgäfves att denna

musikaliska högtid skulle gå af
stapeln medan jag var i London,
att jag gifvit den ena af mina
fribiljetter åt Mlle Sophie Perrot,
och att jag vrider mig som en mask
vid tanken att, när man har så
ondt om tid, sitta två timmar i
Salle Pleyel och höra på detta
hamrande.
Tusen miljoner helsningar till alla.
Jag försöker fortfarande få porträttet
så färdigt att jag kan resa
söndag kl. 1.50 – då skulle jag mån-
dag afton vara i Köpenhamn.
Att jag längtar hem snart det
är säkert, och att den stunden
Jag får återse Mamma blir en
glädje och högtidsstund för mig det
är visst. Gud låte Mamma bli
rask snart Mammas egen Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Igen en arbetsdryg dag men porträttet går också framåt med snabba steg. Bittert ångrar jag mig nu att jag åtagit mig detta arbete – af en slags égard för familjen Pasteur, som jag är skyldig så mycket – ty det är omöjligt att göra något dugligt när man måste skynda sig.

  Louis Pasteur Marie Pasteur
 • Min enda tanke är numera att snart få komma till Eder, se Mamma, som jag hoppas, raskare och hvila mig litet efter dessa sista veckornas oroliga lif.

  Alexandra Edelfelt
 • Expeditionen af saker till museet (antellska uppköp) – inpackningen af mina taflor och – ännu – utredingar af Vikströms räkningar vid verldsutställningen upptaga min tid och mina tankar.

  Herman Frithiof Antell Emil Wikström
 • Och så få jag intet svar från Krohn ang. utställningen af mina saker i Kbhvn.

  Kööpenhamina Pietro Krohn
 • Nå, allt detta reder sig väl, och när jag väl sitter i waggonen får jag lof att lugna mig – man hinner verkligen icke med allt och kan icke göra allt bra.

 • Hufvudsaken är att jag finner Mamma raskare och starkare – då skulle jag gerna ta på mig allt obehag och bråk i verlden, Wænerbergs vrede och Estlanders ogillande, konstnärsgillets misshag och Söderström & Cos anathema. Gud låte Mamma för hvarje dag bli bättre.

  Alexandra Edelfelt Carl Gustaf Estlander Lennart Söderström Thorsten Waenerberg Werner Söderström
 • Ni ha kallt nu igen – jag såg i dagens tidningar telegram från Pétschbur' att det snöat der i går, så att Ni väl också fått er beskärda del af köld och oväder.

  Pietari
 • Säg B. att pianisten Feiness först i morgon ger sin sedan julen beramade koncert, att jag hoppades förgäfves att denna musikaliska högtid skulle gå af stapeln medan jag var i London, att jag gifvit den ena af mina fribiljetter åt Mlle Sophie Perrot, och att jag vrider mig som en mask vid tanken att, när man har så ondt om tid, sitta två timmar i Salle Pleyel och höra på detta hamrande.

  Lontoo Salle Pleyel Berta Edelfelt Sophie Perrot Feiness [?]
 • Tusen miljoner helsningar till alla.

 • Jag försöker fortfarande få porträttet så färdigt att jag kan resa söndag kl. 1.50 – då skulle jag måndag afton vara i Köpenhamn. Att jag längtar hem snart det är säkert, och att den stunden Jag får återse Mamma blir en glädje och högtidsstund för mig det är visst. Gud låte Mamma bli rask snart Mammas egen Atte

  Kööpenhamina Alexandra Edelfelt