Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

Paris måndag morgon
Pjans
Några ord blott med tidningsutklippen
och en fotografi af S. Pauls kyrkan.
Den stora välgörenhetsfesten i Grand Prix
ha haft ett ohyggligt väder att kämpa
mot. Jag kommer ej ihog ett sådant
osregn och sådana orkanlilla vindpustar,
omvexlande med några ögonblicks solsken.
Det var ynkligt att se blomsterkriget, t. ex.
som utfördes i duggregn och i det rysligaste
vägalag. Ett finses således, denna fest som
dock skulle ha kunnat inbringa 300,000
åt urkor och faderlösa. – Le retour du grand prix
var ej mycket att se heller, ty alla vagnar
voro täckta, och alla damer insvepta i regn –
kappor.
I förrgår var jag på den nya ryska ministerna
första reception. Mycket elegant, hela diplomatiska
corpsen, de franska ministrarne och höga embelsmän
samt eliten af ryska societen. Men allt det der
känner jag till förut.
Lindholm är här – skall resa om några dagar. Han
har förlorat ett barn i vinter, och detta tyckes ha
tagit på honom. Han har äldrats betydligt.
säg – vill Mamma ha en regnkappa lika svar
som flickornas (jag antar att de kommit)? Hvad
till Mamma helst ha? – Eller hvad behöfver mam-
na bäst för tillfället.
Tusen helsningar från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

    Ei tapahtumia