Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

lainat mallit (ammatti) näyttelyt päivälliset seuraelämä talous

d. 8 maj 99
Älskade Mamm
Nu skrifver jag bara för att beklaga mig
öfver det förfärliga vädret, kallt, ruskigt
blåsigt mulet som i Januari, och den
svara penning förlägenhet hvari jag råkat
deigenom att Cedercreutzs ej skickat
det äskade beloppet. I Mammas bref
som jag fick i söndags hette det att
Mille för 2 dagar sedan fått mitt bref han
har således en vecka efter ankomsten
af detta ännu ej afsändt några penningen
Felet är naturligtvis mitt, ty jag borde
alltid 1 månad förut skrifva när jag
behöfver. Under denna månad
har jag haft modell så godt som alla
dagar och det kostar pengar – jag
här på målerit depenserat omkr.
200 frcs – 30 frcs till skräddaren 40 för

kostymer 120 till hyran o.s.v. –
Ingen menniska har att låna.
Rittig hade ej, finnarne äro fattiga
som kyrkrattor.
I dag skall jag gå till Palais de
Industrie för att ta ut mitt hört
till Salongen.
Tusen helsningar till alla från
Atte.
P. C. Cederströms länge om talta middag
är i dag.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt skriver för att beklaga sig över det förfärliga vädret och sin svåra penningförlägenhet; Cedercreutz har inte skickat pengar, fastän Alexandra Edelfelt meddelat att brevet kommit fram till Mille Cedercreutz.

  Alexandra Edelfelt Emilia Maria Sofia Cedercreutz Emil Cedercreutz Axel Cedercreutz
 • Under månaden har Edelfelt haft modell nästan varje dag, vilket kostar; han har gjort av med 200 francs på måleriet.

 • Fredric Rettig har inte att låna; finnarna är fattiga som kyrkråttor.

  Fredric Rettig
 • Edelfelt skall till palais de l'Industrie för att ta ut sitt kort till Salongen.

  Industripalatset i Paris
 • Gustaf Cederströms middag är i dag.

  Gustaf Cederström