Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

postkort sjukdom (tillstånd) kuvanveistäjät kuvanveisto kuvitus matkat pääsiäinen päivälliset sää seuraelämä tilaukset vuotuisjuhlat ystävät

några ord blott för att Mamma ej skall tro
att jag är död och begrafven. I afton
skall jag skrifva, men posten går om
en half timme. Jag har varit mycket sys
vetsatt – dels antells tafla, dels teckningar
till Illustrerade Kataloger o. tidningar
M. Mari vill nödvändigt att jag skall
ge ett svar angående den ryska resan
och jag vet verkligen ej hvad jag skull
besluta mig för. I nästa januari skulle
färden bli af och raska tre månader
Boken skulle bli så omorgsfullt gjord och
utstyrd som möjligt. Nu skall jag opp
till Walter Runeberg, som håller på att
modeller fröken Ellan de tala. Sistledsen
onsdag hade Berndtson och jag en med
dag får några kamrater, som var
sädeles lifvad och rolig. – Ledsamt
att Anni skall vara krasslig. Det är
det olyckliga klimatet i Helsingfors
med istassningar och blåst, som är
så farligt för allt hvad svaga lungor
heter. Min tafla skall skäras för
i'Illustratione – Mare försöka på allt
sätt att vara mig i lag, för att få mig
att gå in på resan. – Om tisdag kom-
mer Nordenskiöld – jag bereder mig
på några dagars sprang på middagar
och fester och nu farväl, mera
i morgon. – glad påskhelg önskar
Eder
Atte
påskafton.


t

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö