Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Blev inte av på grund av Gyldéns död 1896.

Esiintymiset kirjeissä

Stockholm onsdag afton 11. marraskuuta 1896
Hos Palmes var der stor sorg efter Gyldén. Var det icke märkvärdigt att han lade ned att dö samma dag jag kom till Sthlm! I dag proponerade amanuensen Martin (var det ej han som var förlofvad med Cotta?) att gå dit (till Gyldén) och måla af honom som död, men jag refuserade emedan det ändå skulle blifva lika svårt att göra ett lefvande porträtt efter detta likporträtt. Björck som kände honom bättre, proponerade jag i stället.

Stockholm måndag 16 nov, 96 16. marraskuuta 1896
Ledsen är jag att Gyldén dog. Jag borde ha skyndat mig litet mera, då jag visste att han var skral – men jag kan ju ej skynda mig mera än jag gör.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.