Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Esiintymiset kirjeissä

Paris lördag 4 maj 1895 4. toukokuuta 1895
Jag har en sådan förfärlig bunke med bref att besvara, att jag icke vet hvar jag skall börja och hvar jag skall sluta. Bl.a. har vår vän Emil Hammarlund bombarderat mig med bref angående en blifvande teckning till Jultomten. Likaså ang. en illustration till Bojesen. så att svara på inbjudningsbref till München, Dresden och Lübeck der det skall bli en stor nordisk utställning. – men jag har ingenting att skicka på alla dessa utställningar!

Stockholm måndag 16 nov, 96 16. marraskuuta 1896
Herr och fru Hammarlund (han som kom till Haiko midt i var ärtskidsspritning) förfölja mig än med sina jultomtar.

Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896 19. joulukuuta 1896
Jo jag har bref att svara på, Utom dem jag får här. Fru Hammarlund plågar mig med att jag skall teckna något humoristiskt (!) till nästa Jultomte.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.